Besöksadress
Söderväge 20 A

Postadress
Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Telefon - växel och reception
018-34 70 00

Telefax
018-38 07 12

Organisationsnummer
21 20 00-3013

Plusgirokonto
25 17 37-3

Bankgiro
5475-5897

Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Kontakta oss

Knivsta Kulturskola

Besöksadress: Södervägen 20A
Telefon: 018-34 78 57
E-post: Magnus.holmstrom@knivsta.se

 

  • Senast uppdaterad 20 aug 2018