Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Enkät

Under två veckor i oktober har våra elever fått svara på en enkät om undervisningen på kulturskolan. Vi fick 266 svar och tackar alla som tog sig tid att svara på frågorna. Elevernas synpunkter är ovärderliga för oss i vårt fortsatta arbete med att bli ännu bättre. Här presenterar vi en sammanställning av de vanligaste svaren.
  • Senast uppdaterad 18 dec 2014