Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Adresser och namnsättning

Under de här sidorna har vi samlat information om adresser, namnsättning och skyltning.

Kommunfullmäktige ska avgöra vilka nämnder eller styrelser som ska vara ansvariga för namn- och adressättningsfrågor. Detta ska finnas infört i reglementet för nämnderna.

I Knivsta kommun är det samhällsutvecklingsnämndens ansvar att sätta namn på kommunala gator, vägar, parker, kvarter samt på lokaler för den egna verksamheten, till exempel skolor och lekparker.

Bygg- och miljönämnden har ansvar för adressättning av bostäder och verksamhetslokaler.

Enligt lagen om lägenhetsregister ska alla bostäder (bostadsentréer) och verksamhetslokaler ha en adress som talar om var den ligger och som den är ensam om inom kommunen.

Namn på gator, vägar, kvarter, lokaler

Namnförslagen för gator, vägar, kvarter och lokaler bereds inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är sedan samhällsutvecklingsnämnden som slutgiltigt godkänner namnet.

Har du frågor eller förslag kring namnsättning kan du kontakta planenheten:

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020