Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fyrfackskärl - insamlingssystem för villor och fritidshus

Villa- och fritidshusägare i Knivsta, Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna får ett nytt insamlingssystem för avfall. Det nya systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är indelade i fyra fack var. På den här sidan hittar du mer information, samt vanliga frågor och svar.

Bild på fördelning i ett fyrfackskärl

I kärlen sorteras restavfall, matavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast.

Lättare att sortera

Syftet med denna nya tjänst är en högre service och göra det lättare för hushållen att sortera sitt avfall. Varje fastighet får två nya sopkärl, där varje kärl är uppdelat med fyra fack. Med det här systemet kan villa- och fritidshusägare sortera direkt vid fastighetsgränsen.

Ökad sortering

Systemet har redan införts i ett 60-tal kommuner och har inneburit att hushållens sortering av avfall ökar och mer material går till återvinning eftersom fyrfackssystemet gjort det lättare för kommuninvånare att sortera sitt avfall. Vid ökad återvinning uppnås ytterligare en positiv effekt i och med att mängden restavfall till förbränning minskar.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om fyrfackskärl.

Vad innebär det nya systemet för mig som bor i villa eller fritidshus?

Varje fastighet får två nya sopkärl där varje kärl är uppdelat i fyra fack. Med det här systemet kan du sortera i nära anslutning till bostaden.

Kan jag välja en annan indelning på facken i kärlen än vad som är standard?

Nej, det är standardindelningen som gäller. Anledningen till standardindelningen är att olika avfall ska kunna hållas isär. Skulle det vara olika indelningar av kärlen så skulle avfallet blandas vid tömning. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack och avfallet hålls på så sätt isär. Avfallet transporteras till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport.

Bild fackindelning i kärl 1 och kärl 2

Varför kan inte plast- och pappersförpackningar ligga i kärl 1?

Varje kärl innehåller två större fack och två mindre fack. Restavfall, matavfall, pappersförpackningar och plastförpackningar är de mest volymkrävande materialen och behöver således ha de större facken.

Vi har valt att placera matavfall och restavfall i kärl 1 då det är viktigt att just dessa material hämtas varannan vecka. Därför hamnar pappers- och plastförpackningar i kärl 2 som töms var 4:e vecka.

Dock är volymerna tilltagna för dessa material, vi har gett plats för årligen 2000 liter plastförpackningar och 1800 liter pappersförpackningar, vilket motsvarar ett normalt årsbehov

Jag delar kärl idag, kan jag fortsätta med det?

Ja, det kommer att vara möjligt att dela de nya kärlen. Nuvarande delningar kommer dock att upphöra när de nya kärlen ställs ut. Om du vill fortsätta dela ett abonnemang för två stycken fyrfackskärl behöver du lämna in en ny anmälan. Delningen kan påbörjas tidigast efter årsskiftet.

Här kan du hämta blanketten "Anmälan om delade avfallskärl" Öppnas i nytt fönster.

Jag hemkomposterar idag, kan jag fortsätta med det?

Ja, om du hemkomposterar idag så fortlöper ditt abonnemang automatiskt när fyrfackskärlen införs. Facket för matavfall ska lämnas tomt. Du behöver bara kontakta oss om du inte längre vill hemkompostera.

Vad innebär det nya insamlingssystemet för mig som bor i lägenhet?

Du som bor i lägenhet fortsätter med redan befintligt insamlingssystem. Många lägenheter har redan idag tillgång till full sortering i gemensamma miljörum.

Är du intresserad av förbättrad sortering vid din fastighet så kontaktar du i första hand din fastighetsägare. Kommunen kan hjälpa till med rådgivning men det är alltid fastighetsägarens ansvar att ställa iordning ett utrymme eller en plats som gör det möjligt att sortera avfall.

Hur stora är kärlen?

Bild på måtten på fyrfackskärl

Ett fyrfackskärl har följande mått:

Bredd: 77 cm
Höjd: 110 cm
Djup: 90 cm

Varje kärl rymmer 370 liter och består av fyra fack, som separeras genom en mellanvägg och två mindre insatsbehållare. Fördelningen i varje kärl ser likadan ut för alla kommuninvånare. Tänk på att systemet innebär att du får två kärl på din fastighet och planerar du för att ställa iordning en uppställningsplats bör du läsa om hur stor uppställningsplatsen bör vara.

Kommer återvinningsstationerna att finnas kvar?

Ja, återvinningsstationerna kommer att finnas kvar. Återvinningsstationerna ägs och sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB).

Hur stor behöver uppställningsplatsen vara?

Bild på storlek för uppställningsplats fyrfackskärl  

För att kärlen ska få plats måste uppställningsplatsen vara:
Bredd: 180 cm
Höjd: 110 cm, höjden med öppet lock är 180 cm

Båda kärlen behöver inte stå på samma plats eftersom de inte töms samtidigt. Om kärlen inte får plats där du har dina kärl idag, kan du ställa undan ett av kärlen och ställa fram det på tömningsdagen.

Kärlplacering

 • Kärlen ska stå på en plan och hårdgjord yta utan nivåskillnader, såsom trösklar och kanter, för att underlätta för hämtningspersonalen.
 • Om kärlen står på plan, hårdgjord yta utan nivåskillnader kan kärlet placeras i den riktning som passar dig, med handtaget inåt eller utåt.
 • Om kärlen inte kan placeras på hårdgjord yta ska kärlen vändas med handtaget utåt för de ska att kunna tömmas.
 • Dragvägen till sopbilen ska vara hårdgjord så att hämtningspersonalen kan dra eller skjuta kärlen utan svårigheter.
 • Dragvägen till sopbilen ska vara fri från hinder på tömningsdagen.
 • Hårdgjord yta är exempelvis asfalt, slät marksten, betong eller motsvarande. Gräsyta, kullersten, grusväg och motsvarande ytor räknas inte som hårdgjorda ytor.

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms varannan vecka (26 gånger per år). I detta kärl sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar/returpapper.

Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger per år). I detta kärl sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar.

Hur töms kärlen?

Fyrfackskärlen töms med en sopbil som har fyra fack som ser till att avfallet hålls sorterat. Varje material hålls åtskilt.

Här kan du se en film om hur tömningen med en fyrfacksbil går till, filmen är gjord av PWS.

Vad händer med mitt sorterade avfall?

Allt avfall som du sorterar ut tas till vara på bästa möjliga sätt.

Förpackningar och tidningar/returpapper skickas till olika återvinningsindustrier och återvinns till stor del till nya produkter, förpackningar och tidningar. Till exempel glas kan återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar utan att kvaliteten försämras. När det gäller pappersförpackningar blir pappret i förpackningen nya pappersförpackningar och plasten i förpackningen eldas för att ge hela processen energi. Allt matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror. Restavfallet förbränns och ger energi i form av el och värme.

Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper sparar på jordens ändliga resurser då inga nya råvaror förbrukas. Det går dessutom åt mindre energi och transporter att återvinna än att producera nytt.

Varför har Knivsta kommun infört fyrfackskärl?

Det finns flera skäl till att vi valt att införa fyrfackssystemet som insamlingssystem.

 • Ökad service som gör det lättare att sortera. Det nya insamlingssystemet innebär en mycket högre service för dig som bor i villa och fritidshus. Du slipper åka till en återvinningsstation för att sortera förpackningar och tidningar/returpapper. Med fyrfackssystemet kan du sortera och lämna även förpackningar och tidningar/returpapper nära din bostad.
 • Miljövänligt, resurseffektivt och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Erfarenhet visar att hushållens sortering av avfall ökar markant om det är enkelt att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall. En ökad sortering leder till att mängden material som går till förbränning minskas, och därmed i förlängningen till ett mer hållbart samhälle.

  Bättre sortering leder till ökad återvinning och renare material. Rent material innebär att respektive material sorteras separat och inte blandas. På så sätt cirkuleras och återvinns dina olika typer av avfall till nya produkter, vilket är både miljövänligt och resurseffektivt.

  En ökad sortering leder till att mängden material som går till förbränning minskas, och därmed i förlängningen ett mer hållbart samhälle. 
 • Kostnadseffektivt och leder till färre transporter. Insamling av förpackningar och tidningar/returpapper sker i samma system som mat- och restavfallet. Enligt en ny förordning* ska det finnas ett tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar som ska erbjuda fastighetsnära insamling till 100% av Sveriges bostadsfastigheter senast 1 april 2025. Läs mer om förordningarna i stycket nedan.

* förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

Förordning om producentansvar för förpackningar

Den nya förordningen innebär i praktiken att du enkelt ska kunna lämna ifrån dig utsorterade förpackningar i nära anslutning till bostaden.

Du ska lika enkelt kunna lämna förpackningar som du kan lämna restavfall och matavfall. Genom att kommunen tillhandahåller ett samordnat system för insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar/returpapper blir insamlingen både resurseffektiv och miljövänlig samtidigt som du får ett väl fungerande system för samtliga åtta avfallsslag.

I dagsläget har miljödepartementet tillsatt en utredning om förordningen. Vill du läsa mer om detta hittar du information via länkarna nedan.

Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler om producentansvar för förpackningar ses över Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning tidningar/returpapper

Regeringen har tagit beslut om att avskaffa producentansvaret för tidningar och returpapper. Beslutet innebär att ansvaret för insamlingen går över till kommunerna från januari 2022.

Att ansvaret för insamlingen går över från producenterna till kommunerna betyder att kommunerna måste säkerställa att det utsorterade papperet kan lämnas i kommunens insamlingssystem så att det kan materialåtervinnas.

Knivsta kommuns avfallsenhet håller på att utreda möjligheter tillsammans med grannkommuner, samarbetspartners och andra aktörer på marknaden för att säkerställa insamling av tidningar/returpapper från och med januari 2022.

Exempel på returpapper är dags- och veckotidningar, reklamblad, broschyrer, kataloger, skriv- och ritpapper.

Mer information hittar du via länken nedan.

Kommunerna tar över ansvaret för returpapper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 november 2021