Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vad är en kretsloppspark?

Här hittar du information om skillnaden mellan återvinningscentral och kretsloppspark.

Vad innebär kretsloppspark?

På Kretsloppsparken samlas avfallssortering, återvinning och återanvändning på en och samma plats. Jämfört med konventionella återvinningscentraler gör Kretsloppsparken det möjligt att gå uppåt i avfallshierarkin/avfallstrappan och styra till ökad återanvändning eftersom avfall till förbränning och deponering minskar. Kretsloppsparken innefattar även reparation och förädling av avfallsprodukter samt bidrar med meningsfulla arbetsuppgifter för personer med olika behov av arbetsmarknadsåtgärder.

Den största skillnaden mot gårdagens återvinningscentral är en återbruksverksamhet med lager och reparation av återanvändbara produkter och second handvaror. Inom återbruksverksamheten ryms även insamling av olika former av återanvändbart byggnadsmaterial samt insamling av hushållsartiklar och textilier för biståndsverksamhet. Flertalet av de som arbetar i parken gör det under olika former av arbetsmarknadsåtgärder.

Akvarellbild Återbruket

Klättra upp för avfallstrappan

I Sverige jobbar vi efter avfallstrappan, en ordning för hur vi ska behandla vårt avfall. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål. Avfallstrappan är uppdelad i fem steg där målet är att avfallet ska hamna så högt upp på trappan som möjligt. Tänk på att det bästa för miljön är när inget avfall uppstår.

Avfallstrappan
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 november 2021