Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vildsvin

Vildsvinsstammen ökar relativt snabbt i Sverige. Knivsta kommuns viltvårdare kartlägger aktivt hur traktens vildsvin rör sig för att, med olika åtgärder, begränsa framfarten.

Vildsvin

Bild: Naturvårdsverket

Vildsvin är vanligtvis skygga djur som undviker människor. De rör sig i grupp över stora områden och befinner sig ibland i tätort men oftast på landsbygden.

I Knivstas centrala delar kommer djur på besök ibland. Vildsvin är störningskänsliga och lämnar i de flesta fall snabbt tätorten.

Kommunens viltvårdare kartlägger hur traktens vildsvin rör sig för att, med olika åtgärder, begränsa vildsvinens framfart.

Vildsvin är varje enskild markägares ansvar. Kommunen tar alltså hand om vildsvinen på kommunens mark och i tätorten. Det är ett mödosamt och viktigt arbete eftersom vildsvin blir vanligare i Knivsta kommun och hela Uppland.

Rapportera om du sett vildsvin

Knivsta kommuns Park- och naturenhet arbetar med att kartlägga hur traktens vildsvin rör sig. Nu kan du via en enkel rapporteringsfunktion hjälpa till genom att tipsa oss om du ser vildsvin eller bök av dem genom att markera platsen på en karta. Du kan också meddela antal svin du sett på platsen samt vilket datum du gjorde iakttagelsen. 

Vi som kommun samlar in dessa uppgifter från dig som invånare för att få en mer komplett bild av var vildsvinsgrupper rör sig i hela vår kommun, även på platser där vi inte är ansvariga för vildsvinens framfart.

Vad händer med min rapportering om vildsvin?

Allmänhetens observationer, med hjälp av markeringarna på kartan, sammanställs löpande och kommer att användas i kommunikationen med andra markägare, jaktlag i kommunen samt med Länsstyrelsen. Knivsta kommuns viltvårdares arbete med att mota vildsvin sker uteslutande på kommunal mark.

Här hittar du den digitala rapporteringsfunktionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om jakt och vilt och regler kring detta på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så undviker du att få vildsvin nära huset

Det finns främst två sätt att undvika att vildsvinen kommer nära huset:

  • Lägg inte ut föda och ta bort fallfrukt
  • Använd stängsel (minst 90 cm högt) eller elstängsel

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest sprids i Europa både bland vildsvin och tamgrisar. För att förhindra att det sprids vidare finns det åtgärder du kan göra.

Läs mer

Läs mer om afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se de övergripande riktlinjerna för förvaltningen av vildsvinsstammen i Uppsala län på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se Sveriges Riksdags jaktförordning på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av Naturvårdsverkets nya förvaltningsplan för vildsvin från 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se mer om Länsstyrelsen Uppsala läns roll när det gäller jakt och vilt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se råd om vilda djur på Länsstyrelsen i Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vildsvin

Vildsvin är vanligtvis skygga djur som undviker människor. De anfaller inte människor utan undviker dem i möjligaste mån.

Vildsvin blir vanligare i Knivsta kommun och hela Uppland. En sugga föder många kultingar i flera omgångar under ett år.

Med tanke på den stora svenska vildsvinsstammen är det idag oundvikligt att vi då och då får besök nära våra bostäder.

Vildsvin är kloka, ivrigt födosökande djur som lever i flock och därför märks väl inne i ett samhälle. De blir skrämda av ljud, som samtal mellan människor och skrammel av nycklar.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 20 maj 2021