Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Enkät för vårdnadshavare, förskola och pedagogisk omsorg

Knivsta kommun genomför en gemensam enkät för vårdnadshavare i de kommunala och fristående förskolorna och pedagogisk omsorg. Vi vill få vårdnadshavarnas bild av hur verksamheten fungerar, både för att kunna utveckla verksamheten och för att fullfölja vår tillsynsskyldighet över de fristående förskolorna och den pedagogiska omsorgen.

Är du vårdnadshavare med ett eller flera barn i förskola/pedagogisk omsorg i Knivsta kommun? Var med och svara - dina svar hjälper oss att bli bättre! Enkäten är öppen mellan 15 oktober och 16 november.

Vänligen notera att om du har flera barn i förskoleverksamhet så ber vi dig fylla i en enkät per barn.

Ta tillfället i akt att tala om vad du tycker. Stort tack för din medverkan!

Samlad vårdnadshavarenkät 2023: Samlat resultat kommunala förskolor Pdf, 457.5 kB, öppnas i nytt fönster.
För att se resultatet från den förskola du är intresserad av, kan du gå till respektive förskola under kommunala förskolor.
För att ta del av de fristående verksamheternas enkätresultat, kan du ta kontakt med respektive verksamhet.

Barn på förskola
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2023