Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Projektledare inom samhällsutveckling respektive verksamhetsutvecklare

Pelle Mikaelsson, projektledare inom stadsutveckling, och Åsa Spolander, verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering, har båda gjort intressanta kompetensresor inom Knivsta kommun. Läs deras berättelser!

Pelle Mikaelsson och Åsa Spolander

 

Pelle Mikaelsson, projektledare inom stadsutveckling: ”Om du gillar förändring och utveckling så är Knivsta kommun definitivt en attraktiv arbetsgivare”

– Det har känts självklart att stanna kvar i Knivsta eftersom jag hela tiden har fått lära mig nya saker, i nya yrkesroller. För den som vill vara med och utveckla verksamheten kan Knivsta kommun erbjuda många möjligheter, säger Pelle, som började här 2012 som byggnadsinspektör.

Därefter har han varit bygglovschef och chef för samhällsbyggnadskontoret. Idag är han projektledare för större stadsutvecklingsprojekt.

Han tycker att Knivsta kommun präglas av generositet, kreativitet och glädje. Tillväxten märks.

– Vi planerar just nu två nya hållbara stadsdelar. Att få vara med och bygga upp dem från grunden är en unik utmaning. Knivsta kommun satsar verkligen på stadsbyggnadsfrågor. Här kombineras den medelstora kommunens perspektiv med storstadsregionens utmaningar och möjligheter. Om du gillar förändring och utveckling så är Knivsta kommun definitivt en attraktiv arbetsgivare.

Åsa Spolander, verksamhetsutvecklare inom digitalisering: ”Knivsta kommun är bra på att fånga upp medarbetarnas engagemang”

När möjligheten att bli verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering dök upp var det en spännande utmaning, säger Åsa, som arbetat i Knivsta sedan kommunen bildades. Hon är lärare i grunden och arbetar idag som verksamhetsutvecklare. Hon följer också det uppskattade chefsaspirantprogrammet - en utbildning för utvalda medarbetare som visat intresse för att gå vidare till en chefsroll.

– Arbetsklimatet är jättebra. Det finns en positiv stämning, och en tillit och värme mellan medarbetarna. Kommunen är verkligen bra på att fånga upp medarbetarnas engagemang genom att erbjuda olika utvecklingsvägar. Jag har alltid känt mig uppskattad och utmanad i min roll.

Arbetet med digitalisering som ett sätt att skapa nya möjligheter för att klara välfärdsuppdraget är både viktigt och spännande, tycker Åsa.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 maj 2023