#layer($layer, $type) #layer($layer, $type) #layer($layer, $type) #layer($layer, $type) #layer($layer, $type) #layer($layer, $type) #layer($layer, $type) #layer($layer, $type) #layer($layer, $type) #layer($layer, $type) #layer($layer, $type) #layer($layer, $type) #layer($layer, $type) #layer($layer, $type)
Sök på webbplatsen
#layerCloseButton('search-layer')

MedarbetarPulsen

I den årliga uppföljningen av hur medarbetare upplever sina villkor för prestation och hälsa (MedarbetarPulsen) har vi överträffat föregående års resultat.

Kollegor som ger varandra high five

Medarbetarnas känsla av stolthet och samhörighet har ökat sedan mätningen startade 2018. MedarbetarPulsen för 2022 visar på att Knivsta kommuns medarbetare upplever trivsel och gemenskap med sina kollegor. Vi mäter också HållbartMedarbetarEngagemang (HME) som följer samma trend för Motivation, Ledarskap och Styrning.

Vi tycker det är viktigt med ”det pratbara”, att vi har dialog om det som berör för att kunna utföra våra uppdrag på bästa sätt. Det bidrar till delaktighet och engagemang. Vi är varandras arbetsmiljö. Genom att prata med varandra kan vi hjälpas åt i våra uppdrag. Samtidigt kan vi skapa en hållbar arbetsmiljö tillsammans.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 juni 2023