Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Mosaik – innovation genom hackaton

Mosaik är ett kommunövergripande projekt där vi testar metoden "hackaton" för att få fram och genomdriva bra idéer. Projektet går ut på att utveckla en innovationskultur där medarbetarna jobbar med gemensamma frågeställningar över verksamhetsgränserna.

Knivsta kommun ingår i ett projekt som beviljats 3,4 miljoner kronor från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Projektet löper under 2019-2022 och går ut på att utveckla en innovationskultur i Knivsta kommun där alla medarbetare är delaktiga och jobbar med gemensamma frågeställningar över verksamhetsgränserna.

Hackaton som arbetsmetod

Det här ska ske genom ett systematiskt arbete med en metod som kallas hackaton. Ett hackaton är en slags innovationstävling som innebär att människor med olika bakgrund samlas vid ett och samma tillfälle på samma plats för att kreativt lösa gemensamma frågeställningar i team över verksamhetsgränser.

Knivsta kommun arrangerar sammanlagt tre hackaton under 2020 och 2021. Antalet deltagare kommer variera med cirka 30 medarbetare på det första eventet, 45-55 medarbetare på det andra och uppåt 80-100 medarbetare på det tredje.

Varje hackaton ska pågå under en arbetsdag, och i slutet av dagen utses en vinnare.

Medarbetare ska ges förutsättningar att förverkliga idéer

- Vi har så kompetenta och kreativa medarbetare inom alla verksamheter, och de går omkring med en mängd olika frågeställningar och problemlösningar. Det kan handla om hur vi utför våra arbetsuppgifter effektivare eller på olika sätt utvecklar verksamheterna, säger bygg och miljöchef Jessica Fogelberg, som är kommunens representant i projektgruppen.

- Med det här projektet vill vi hitta en metod där vi ger alla medarbetare förutsättningar att mötas över verksamhetsgränserna, systematiskt jobba med sina idéer och få dem att bli verklighet, säger Jessica Fogelberg.

Hackaton #1

Det första hackatoneventet genomfördes torsdagen 13 februari 2020. Totalt deltog 26 hackare och sju coacher från samtliga kontor inom förvaltningen.

Brett tema: Värdeskapande genom digitalisering i arbete med Vision 2025

Fokuserat tema: Hur löser vi arbetsmiljöproblemen i vår IT-miljö?

Hackaton #2

Hackaton #2 genomfördes 11 november. Totalt deltog 38 personer inom förvaltningen.

Brett tema: Agenda 2030 – kommun och invånare tillsammans

Fokuserat tema: Pandemi idag - hur ser det ut i morgon?

Projekt och finanisering

Projektparter i Mosaik är Knivsta kommun, innovationsledningsbyrån Curlabs AB samt Tammerfors universitet, som tittar på projektet ur ett forskningsperspektiv. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR är med som referensgrupp. Projektet finaniseras av Innovationsprogrammet Smart Built Environment som i sin tur finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 november 2020