Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Våra gemensamma värderingar

Knivsta kommuns gemensamma värderingar visar vilka vi är, vad vi står för och vad som är viktigt för oss.

Knivsta kommuns gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet

Alla kommunens medarbetare har varit delaktiga i arbetet med att ta fram de gemensamma värderingarna. Vi har tillsammans kommit fram till att vi i Knivsta kommun både symboliserar och vill vidareutveckla innebörden i de tre orden delaktighet, engagemang och tydlighet.

Våra gemensamma värderingar ska vara hållbara över tid, och vårt stöd i hur vi möter varandra och våra kommuninvånare.

De ska upplevas som vardagsnära och stödjande - som en länk mellan hur vi utför vårt uppdrag och hur vi agerar mot varandra.

  • Delaktighet

Vi bidrar aktivt till ett meningsfullt och hållbart arbete utifrån vårt uppdrag.
Allas synpunkter tas på allvar och bidrar till vårt beslutsfattande.

  • Engagemang

Vi har ett anvar för utveckling av vårt uppdrg genom vår positiva drivkraft.
Med ett stort engegemang ges förutsättningar för att ansvarstagande i den gemensamma utvecklingen mot våra mål.

  • Tydlighet

Vi vet vad som förväntas av oss i vårt uppdrag.
Våra förutsättningar i form av regelverk och beslutad ekonomisk ram utgör grunden för ett arbete som ska bedrivas med effektivitet och kvalitet.

Våra gemensamma värderingar
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 maj 2023