Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Om skolan

Kulturskolan erbjuder kurser och verksamhet för barn och unga i Knivsta kommun mellan 0 och 20 år inom dans, teater, musik och sång. Verksamheten sker i huvudsak på fritiden och är avgiftsbelagd. 

Gemensamt för kurserna är att du är garanterad 26 tillfällen per läsår för den terminsavgift som anges för respektive kurs.

Till Kulturskolan kan du komma som nybörjare eller med tidigare erfarenhet oavsett vilken ålder du har. På kurserna inom nycirkus, dans, teater och körsång sker undervisningen i grupper som sätts ihop efter ålder och/eller förkunskaper.

Om ditt barn spelar ett instrument eller tar sånglektioner sker undervisningen sker enskilt, parvis eller i mindre grupper.

  • De flesta kurserna bedrivs på kulturhuset Kupolen/Knivsta kulturskola som ligger på Thunmanskolans skolgård.
  • Viss undervisning kan ibland erbjudas på andra skolor.
  • Danskurser erbjuds även på Brännkärrsskolan i Alsike.
  • På CIK, Knivsta Centrum för idrott och kultur bedrivs kurser i breakdance, streetdance, KAP Dans (Kulturskolans avancerade program) och nycirkus.

Sidan uppdaterades: 31 januari 2023