Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kemikaliehantering

Kemikalier måste hanteras eller lagras så att de inte kan läcka in i avlopps- eller dagvattennätet eller förorena mark.

Förvaring av kemikalier

Du som hanterar kemikalier i din verksamhet behöver tänka på hur dessa förvaras. Om kemikalier förvaras i ett utrymme med golvbrunnar måste kemikalierna invallas, till exempel genom att placeras på ett spilltråg eller i ett större kärl där utläckande kemikalier kan samlas upp. Om de förvaras i ett rum utan golvbrunnar räknas det som en invallning. Tänk på att invallningen måste rymma minst innehållet från den största behållaren + 10 procent av övriga kemikaliers volym. Absorptionsmedel, t.ex. absol eller zygol bör finnas lättillgängligt om ett spill skulle uppstå.

Säkerhetsdatablad

Du som hanterar kemikalier i din verksamhet behöver också ha information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Den som släpper ut kemiska produkter på marknaden har därför skyldighet att lämna ut säkerhetsdatablad till dig som använder kemiska produkter, som klassificeras som farliga, i din verksamhet.

Säkerhetsdatabladen ger bland annat information om

 • namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
 • farliga egenskaper
 • sammansättning och information om beståndsdelar
 • åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 • hantering och lagring
 • information om avfallshantering.
Då informationen i säkerhetsdatabladen kan förändras är det viktigt att säkerställa att de är uppdaterade. Uppdatering bör ske så snart ny information om faror tillkommer eller information som kan påverka riskhanteringsåtgärder. Säkerhetsdatabladen bör därför ses över med 2–3 års intervall för att säkerställa att informationen fortfarande är korrekt.

Kemikalieförteckning

Du som verksamhetsutövare behöver också ha kunskap om vilka kemikalier som hanteras i verksamheten och byta ut farliga kemikalier till mindre farliga i de fall det är möjligt. Alla kemikalier som används i verksamheten bör därför redovisas i en kemikalieförteckning.

 • Kemikalieförteckningen ska innehålla uppgifter om
 • produktens namn
 • produktens användning
 • årlig förbrukning
 • information om produktens hälso- och miljöskadlighet.
 • produktens klassificering och märkning med avseende på hälso- och/eller miljöfarlighet (säkerhetsdatabladet kan användas för att ta fram den informationen).

Regler för avfallshantering hos frisörer

Frisörprodukter innehåller en blandning av många olika kemiska ämnen. En del av
ämnena är miljöfarliga, giftiga och/eller svårnedbrytbara. Genom att hantera avfallet
på rätt sätt kan du minska risken för skadliga effekter.

Taxor och avgifter

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 mars 2024