Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Aktuella medborgardialoger

Knivstas folkvalda politiker välkomnar dialog med dig som bor och verkar i Knivsta kommun. Här kan du läsa mer om de olika medborgardialoger som pågår just nu och få en överblick över tidigare dialoger. Var med och tyck till!

Genom kommunens medborgardialoger kan du som bor och verkar i Knivsta kommun komma till tals och tala om vad du tycker.

Dina åsikter är viktiga, och vägleder våra politiker och tjänstemän när de ska fatta olika beslut om dagens och framtidens Knivsta.

Olika sorters dialog och samskapande

Kommunen arangerar olika sorters dialoger och möjlighet till samskapande - från mindre enkäter och undersökningar till större dialogmöten och samråd av olika slag. Tanken är att det ska finnas många möjligheter att komma till tals för dig som bor och verkar i Knivsta kommun.

Det hjälper oss att skapa ett framtidens Knivsta som du som invånare trivs med och känner dig delaktig i.

Här kan du läsa om de medborgardialoger som pågår just nu och få en överblick över de dialoger som är avslutade.

Var med och tyck till!

Knivstaförslaget och Medborgarrådet - pågående dialogforum

Medborgarrådet och Knivstaförslaget är dialogforum som pågår hela tiden, och som är öppna för alla som bor och verkar i Knivsta.

Läs om Medborgarrådet

Läs om Knivstaförslaget

Dialoger som pågår just nu

Samråd för detaljplan Fornåsa, Vrå 1:35 med flera
Nu ligger detaljplan för området Fornåsa i Alsike ute på samråd. Fram till och med 11 december har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör förslaget.
Ny näringslivsstrategi - i dialog med Knivstas företagare
Just nu pågår arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi för Knivsta kommun. Under hösten och vintern kan du som företagare delta i arbetet och föra fram dina åsikter.
Samråd för detaljplan Fornåsa, Vrå 1:35 med flera
Nu ligger detaljplan för området Fornåsa i Alsike ute på samråd. Fram till och med 11 december har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör förslaget.
Samråd för förslag på ändring av detaljplan Särsta park och fritidsområde
Nu ligger ett förslag på ändring av detaljplan Särsta park och fritidsområde ute på samråd. Fram till och med 7 december har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör ändringsförslaget.
Medborgarrådets enkät #3 - Knivsta 2035 och två nya, hållbara stadsdelar
Medborgarrådets enkät #3 låg ute under oktober och rymde frågor som rör stadsutveckling och Knivsta 2035 - utvecklingsprogrammet med uppdrag att planera för två nya, hållbara stadsdelar i Knivsta till år 2035. Nu sammanställs resultatet.
Medborgarrådets enkät #2 - framtidens vård i Knivsta
I enkät #2 ställde socialnämnden och kommunstyrelsen frågor med koppling till lett framtida centrum för vård, med en möjlig placering i Knivsta tätort. Nu sammanställs resultatet.
Webbundersökning på knivsta.se
En webbundersökning på Knivsta kommuns webbplats har ägt rum. Du som besökte knivsta.se under enkätperioden fick upp ett erbjudande om att delta i undersökningen, som tog.ett par minuter att genomföra. Nu sammanställs resultatet.
Enkät om vilka informationskanaler knivstaborna föredrar
Cirka 1000 slumpvis utvalda hushåll har fått en enkät i brevlådan som handlar om i vilka kanaler Knivstaborna föredrar att få information från kommunen. Nu sammanställs resultatet.
Enkät om hur föräldrar upplever förskolan i Knivsta kommun
I mitten av november avslutades en enkät för dig som är förälder med barn i förskolan i Knivsta kommun. Svaren är viktiga för att hjälpa förskoleverksamheten i arbetet med att utveckling och förbättring. Nu sammanställs resultatet.
Medborgarrådets enkät #2 - framtidens vård i Knivsta
I enkät #2 ställde socialnämnden och kommunstyrelsen frågor med koppling till lett framtida centrum för vård, med en möjlig placering i Knivsta tätort. Nu sammanställs resultatet.

Avslutade dialoger

Ta del av tidigare medborgardialoger.

Medborgarrådets enkät #1 - pilotenkät med frågor om bland annat hållbarhet och framtid
Medborgarrådets första enkät formades som en pilot, med delvis öppna frågor. I enkäten fanns det möjlighet att fritt uttrycka tankar och önskemål kring det nybildade rådet. Därutöver ställdes frågor om ett fossilfritt Knivsta, ett plastfritt Knivsta samt utvecklingen av Kölängenområdet.
Medborgar- undersökningen 2019 - så tyckte knivstaborna
Knivsta kommun deltar vartannat år i SCB:s Medborgarundersökning, som ställer frågor till kommunens invånare om vad de tycker om sin kommun. Se resultatet för år 2019 här.
Thunmanskolans ungdomar tycker
Under våren 2020 genomfördes ett dialogprojekt i Knivsta kommun där politiker bjuder in ungdomar för att ta reda på hur de vill att framtidens Knivsta ska utformas.
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 november 2020