Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Medborgarrådet i punktform

Kommunens folkvalda politiker har beslutat att kommunen ska starta ett Medborgarråd. Syftet är att tidigt kunna fånga den allmänna opinionen i olika frågor, och med hjälp av dialog få fram ett bredare och bättre beslutsunderlag. Här sammanfattar vi Medborgarrådet i punktform.

Därför har vi ett Medborgarråd

 • Vi vill tidigt kunna fånga den allmänna opinionen i olika frågor.
 • Vi vill få tillgång till en ökad bredd av åsikter, även från grupper som idag inte deltar aktivt i samhällsdebatten.
 • Vi vill genom en fördjupad dialog med kommuninvånare få tillgång till kunskap och fler perspektiv i frågor som rör kommunens utveckling.
 • Förhoppningen är att Medborgarrådet kommer leda till att vi får fram bättre beslutsunderlag i frågor som rör Knivstas framtid.

Om Medborgarrådet

 • Deltagarna i Medborgarrådet får digitala enkäter att besvara några gånger per år. Enkäterna består av slutna frågor med svarsalternativ.
 • Deltagarna har chans att bli inbjudna till ett eller flera fördjupade fokusråd.
 • Fokusråden sätts slumpvis samman som representativa grupper, i så hög grad som möjligt.
 • När du deltar i ett fördjupat fokusråd får du ekonomisk ersättning, på samma sätt som kommunens politiker när de deltar i möten och sammanträden.

Om frågorna och resultatet

 • Frågorna i enkäterna kommer beröra kommunens framtid och utveckling.
 • Avsikten är att Medborgarrådet ska vara ett komplement till den representativa demokratin och ett stöd för de folkvalda politikerna när de ska fatta beslut i olika frågor.
 • När det gäller den fysiska planeringen ersätter Medborgarrådets aktiviteter inte den lagstadgade samrådsprocessen utan är ett nytt sätt för politikerna att få in synpunkter i ett tidigt skede.
 • Resultatet av enkäten presenteras för kommunstyrelsen och ansvarig nämnd, och publiceras på kommunens webbplats.
 • Dokumentationen från de fördjupade fokusråden blir en del av beslutsunderlaget i ärenden till kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd, tillsammans med handläggarens tjänsteutlåtande.

Det här åtar du dig när du går med i Medborgarrådet

 • Som deltagare i den digitala panelen förväntas du besvara de digitala enkäterna, ett par gånger per år. Du har även chans att väljas ut att delta i ett fördjupat fokusråd framöver.
 • Du svarar alltid anonymt i den digitala enkäten.
 • Blir du uttagen till ett fördjupat fokusråd och tackar ja deltar du på plats i ett fysiskt möte, vid ett eller ett par tillfällen.
 • Att delta i Medborgarrådet är frivilligt. Du kan tacka nej om du blir inbjuden att ingå i ett fokusråd och du kan när som helst gå ur den digitala panelen.

Läs mer om hur du anmäler dig till Medborgarrådet här


Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 oktober 2021