Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Thunmanskolans ungdomar tycker

Under våren 2020 genomförs ett dialogprojekt i Knivsta kommun där politiker bjuder in ungdomar för att ta reda på hur de vill att framtidens Knivsta ska utformas.

  • ”Thunmanskolans ungdomar tycker” är ett dialogprojekt med ungdomar, politiker och tjänstepersoner i Knivsta kommun. Projektet handlar om samhällsplanering, hållbar utveckling och ungdomarnas tankar om Knivstas framtida utveckling.
  • Deltagare är samtliga elever i årkurs 9 på Thumanskolan i Knivsta, sammanlagt cirka 130 elever. Eleverna kommer arbeta med projektet inom ramen för skolans läroplan i ämnena SO, NO och bild.
  • Syftet med projektet är bland annat att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande för ungdomarna. Syftet är även att få in tankar, synpunkter, förslag och idéer till de politiker som jobbar med bland annat samhällsutveckling. Hur vill eleverna att Knivsta ska se ut, vara och fungera i framtiden?
  • Tisdagen 14 januari hölls ett introduktionsmöte i Knivsta kommunhus dit samtliga elever med lärare bjudits in av de politiker och tjänstepersoner som deltar i projektet. Den politiska ledningen representerades av kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson(S), ordförande i samhällsutvecklingsnämnden Thor Övrelid(M) samt 2e vice ordförande i kommunstyrelsen Lennart Lundberg(KNU). Andra medverkande var utbildningschef och projektets initiativtagare Hans Åhnberg, Thunmanskolans rektor Johanna Lindqvist samt Pelle Mikaelsson, som är projektledare mark och exploatering.
  • Under projektets första veckor arbetar eleverna med faktainsamling. Från och med vecka 9 arbetar de i mindre arbetsgrupper med frågor som eleverna väljer själva. Exempel på fokusområden kan vara utformning och gestaltning av framtidens Knivsta, klimat och hur vi hanterar klimatförändringar i Knivsta framöver, hur kommunens parker och grönområden ska se ut och hur vi ska skapa en stad som vi vill bo och leva i framöver.
  • Tidsperspektiviet är långt - cirka 40 år framåt i tiden.
  • Under vecka 10 besöker politiker och tjänstepersoner Thunmanskolan för att lyssna och svara på frågor.
  • Under vecka 12 redovisar eleverna sitt arbete för politikerna.
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 20 januari 2020