Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ekonomi i balans

Det pågår ett arbete för att säkra en ekonomi i balans under 2020 och under kommande år. Förvaltningen arbetar med att ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska sänka sina kostnader.

En kommun måste enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans. Det betyder att intäkterna ska vara större än kostnaderna.

Det försämrade konjunkturläget i Sverige innebär stora ekonomiska utmaningar för många kommuner, så även för Knivsta kommun.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 24 februari 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ekonomi i balans för kommunen.

Bakgrunden är en annalkande lågkonjunktur och en indikativ prognos i början av året visade på en budgetavvikelse om 26 miljoner kronor.

Förvaltningen arbetar sedan dess med uppdraget att ta fram förslag på åtgärder som bidrar till att sänka kommunens kostnader. I det här arbetet kommer alla nämnder/verksamheter solidariskt att behöva bidra.

Handlingsplanen kommer att behandlas av kommunstyrelsens möte den 25 maj.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 maj 2020