Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunledning

Kommunens tjänstemannaledning är sammansatt av kommundirektören samt åtta chefer, var och en ansvarig för sitt kontor. I kommunledningen deltar också VD:n för kommunens bolag.

Daniel Lindqvist, kommundirektör
E-post: daniel.lindqvist@knivsta.se

Hans Åhnberg, utbildningschef, Utbildningskontoret
E-post: hans.ahnberg@knivsta.se

Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, Ekonomikontoret
E-post: dan-erik.pettersson@knivsta.se

Lena Larsson, fritid- och kulturchef, Fritid- och kulturkontoret
E-post: lena.larsson@knivsta.se

Åsa Franzén, kanslichef, Kommunledningskontoret
E-post: asa.franzen@knivsta.se

Marie Sohlberg, HR-chef, HR-kontoret
E-post: marie.sohlberg@knivsta.se

Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, Samhällsbyggnadskontoret
E-post: emma.lundbergh@knivsta.se

Jessica Fogelberg, bygg- och milljöchef, Bygg- och miljökontoret
E-post: jessica.fogelberg@knivsta.se

Catrin Josephson, socialchef, Vård- och omsorgskontoret
E-post: catrin.josephson@knivsta.se

Hans-Petter Rognes, VD, kommunens bolag
E-post: hans-petter.rognes@knivsta.se


Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020