Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden leder utbildningskontorets verksamheter. Det betyder att utbildningsnämnden beslutar i frågor som rör kommunens utbildningsverksamheter.

Om utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter: Förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), fritidshem, pedagogisk omsorg.

Det är kommunfullmäktige som väljer nämndens ledamöter och ersättare.

Utbildningsnämnden sammanträder ungefär tio gånger per år. Mötena är i Knivsta kommunhus och är öppna för allmänheten, förutom i ärenden som innebär myndighetsutövning, till exempel tillsyn av fristående förskolor.

Nämndens ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige.

Förtroendevalda i utbildningsnämnden

Presidium

Pierre Janson (KNU)

Pierre Janson (KNU)

Oscar Hahne (KD)

Oscar Hahne (KD)

Bengt-Ivar Fransson (M)

Bengt-Ivar Fransson (M)

  • Pierre Janson (KNU), ordförande
  • Oscar Hahne (KD), 1:e vice ordförande
  • Bengt-Ivar Fransson (M), 2:e vice ordförande

Alla förtroendevalda i utbildningsnämnden

Se alla ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden i kommunens förtroendemannaregister Troman publik.

Sammanträden, handlingar och protokoll 2023

Se kallelser för kommande sammanträden och protokoll för genomförda sammanträden i Opengov - kommunens digitala tjänst för politiska handlingar. Kallelse läggs upp när mötet närmar sig.

Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från tidigare års sammanträden med utbildningsnämnden (år 2022-2016)? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträden

Om du vill läsa ännu äldre protokoll kontaktar du kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 oktober 2023