Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bidrag till barn- och ungdomsföreningar

Här hittar du de stödformer som kan sökas till er förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Knivsta kommun.

Kom ihåg

Ansökan om föreningsbidrag sker via Föreningsservice. Föreningen behöver registrera sig och ha ett aktivt konto för att kunna ansöka, klicka på denna länk för att komma till registreringen! Tydliga instruktioner för registreringen finns i Föreningsservice.

Stöd utgår med visst belopp för varje deltagande stödberättigad medlem vid stödberättigat aktivitetstillfälle. Bidraget uppgår till ca 7 kr/deltagare/aktivitetstillfälle och betalas ut två gånger per år.

Ansökningsperiod: Öppen fram till 8 oktober 2021.

Sök Aktivitetsstöd för VT 2021 via vårt webbformulär Länk till annan webbplats.


Ledarutbildningsstöd syftar till att täcka delar av föreningens kostnader förknippade med utbildning av ledare på utbildningar anordnade av riks-, region- eller distriktsorganisation alternativt lokal förening.

Sök ledarutbildningsstöd via vårt webbformulär Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod: Sista ansökningsdag 31 oktober 2021

Projekt- och lovstöd kan sökas av stödberättigad barn- och ungdomsförening som vill genomföra ett särskilt projekt.

Projektstöd ska gå utanför den ordinarie verksamheten i syfte att bredda verksamheten.

Lovstöd handlar om att ni som förening vill anordna en aktivitet för barn och unga under något av skolloven. Bidraget syftar till att stimulera utveckling, breddning och underlätta och möjliggöra prova på-verksamhet.

Sök Projekt- och lovstöd via vårt webbformulär Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod: Sista ansökningsdag 31 oktober 2021

Grundstöd söker du om er förening bedriver aktiviteter för barn och ungdomar mellan 5 och 25 år. Grundstöd är ett verksamhetsstöd som beräknas på hur många bidragsberättigande medlemmar föreningen har.

Ansökningsperioden öppnar igen 2022.

Nybildad förening som huvudsakligen syftar till att bedriva verksamhet för barn och unga i åldrarna 5-25 år och uppfyller punkterna under Allmänna bestämmelser är berättigade till 5 000 kr i startbidrag. 

Övriga stöd

Anläggningsstöd kan sökas av stödberättigad förening som ansökt/ansöker om aktivitetsstöd för minst 10 aktiviteter föregående år. Stödformen syftar till att underlätta driften av anläggningar i föreningsregi. 

Ansökningsperioden öppnar igen 2022.

Underhållsstöd kan sökas av stödberättigad förening som äger eller långtidsförhyr en lokal/anläggning. Stödet går till underhåll och fysiska förbättringar. 

Sök Underhållsstöd via vårt webbformulär Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod: Sista ansökningsdag 31 oktober 2021

Föreningar som bedriver verksamhet inom parasport eller som strategiskt arbetar med tillgänglighet och funktionsvarierade förutsättningar har rätt till stöd från kommunen. Det finns möjlighet att både ansöka om verksamhetsbidrag och ledsagarbidrag.

Sök Funktionsstöd här! Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod: Sista ansökningsdag 31 oktober 2021

Frågor?


För frågor rörande idrotts- och fritidsföreningar, kontakta kommunens föreningsutvecklare Therese Burström, e-post therese.burstrom@knivsta.se.

För frågor rörande kultur- och bygdegårdsföreningar, kontakta kommunens kulturstrateg Jon Hulander, e-post jon.hulander@knivsta.se

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 oktober 2021