Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Utvecklingsprojekt

Här kan du läsa om Kulturskolans olika projekt där vi utvecklar nya ämnen och arbetar för att nå "nya" barn och unga i kommunen. Projekten genomförs med stöd från Statens kulturråd.

“Kulturskola över hela kommunen”

Kulturskolan vill finnas över hela kommunen och ett sätt att arbeta för det är projektet ”Tvåornas kör". Det har pågått under hela läsåret och riktas till både lärare och elever. Vi vill inspirera lärare att sjunga mer tillsammans med barnen.

I höstas träffades lärare på Lagga skola, Långhundra skola, Brännkärrsskolan och Alsike skola för en uppstart och enades om temat Sagolik vänskap.

Projektledarna Maria Lindberg Kransmo, sångpedagog, och Charlotte Rider, körpedagog, på Kulturskolan valde sedan låtar på temat – sånger som 120 elever tränar på för fullt inför konserten på CIK den 26 maj.

Charlotte Rider berättar om Tvåornas kör

- "Tvåornas kör" ger Knivstas andraklassare en möjlighet att få mötas och sjunga tillsammans. Eleverna övar melodier, harmonik, rytmik, scennärvaro och en massa texter. Den 26 maj blir det konsert på CIK, tillsammans med Knivsta kulturskolas musiker och pedagoger.

Eftersom konserten sker under Knivsta kommuns jubileumsår blir det ett fint sätt för barnen att fira Knivsta kommun – som faktiskt har Sveriges yngsta befolkning med många barn och unga.

Varför är det här projektet viktigt?

- Barn behöver få ha tillgång till sin röst och få utforska röstens kapacitet till uttryck - både musikaliskt och känslomässigt. Att sjunga utvecklar barns kommunikationsförmåga. Alla kan lära sig sjunga och det verkar också som att barnen gillar det. Favoritlåten på Brännkärrskolan är "I rövarekulan", vet jag. Även "Un poco loco" från Coco verkar vara populär.

Vad händer framöver?

- Just nu tränar eleverna på egen hand tillsammans med sina pedagoger, med utgångspunkt från en inspelning som vi på Kulturskolan har gjort.

Fyra gånger kommer vi ha träffat klasserna innan det är dags för alla 120 barn att stå på scenen tillsammans - först under en heldagsövning med musiker och sedan för konsert.

Genom att bedriva verksamhet på fler ställen i kommunen gör vi kulturskolan mer jämlik. Att kartlägga hur intresset ser ut för kör efter genomfört projekt är en viktig del av satsningen.

Engagerade lärare är:

  • Charlotte Rider, projektledare och körpedagog
  • Maria Lindberg Kransmo, sångpedagog
Barn som står på en stor scen och lyfter sina armar mot taket.

Bilden är tagen från en konsert med Knivsta kulturskola på CIK.

 

Vi stärker ungas självkänsla och förmågor genom kultur och musikterapi

I den här satsningen vill vi erbjuda nya sätt att utöva musik. Vi provar oss fram och erbjuder musikterapi i liten skala för barn och ungdomar från 7-20 år med funktionsnedsättning, kognitiv svårighet och/eller psykisk ohälsa.

Med hjälp av musik stöds elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling. Lektionerna hålls på Kulturskolan en gång i veckan och är individuella och lite längre än ordinarie enskilda lektioner. Med projektet vill vi bredda och fördjupa kulturskolans utbud för att skapa värde för barn och unga med olika slags utmaningar i livet.

Vi möter också eleverna på kommunens grundsärskola med musik, danslek och rytmik, från förskoleklass upp till årskurs 7. Verksamheten anpassas utifrån elevernas/gruppens förutsättningar och behov.

Engagerade lärare är:

  • Aida Jasarevic, pianolärare på Knivsta kulturskola och utbildad inom musikterapi
  • David Henriksson, gitarr- och ensemblelärare som jobbar på grundsärskolan en dag i veckan.
  • Anna-Klara Gustafsson, danslärare som jobbar på grundsärskolan en dag i veckan.

Att stärka ungas kreativa påverkan och delaktighet i Knivstas offentliga rum

I denna satsning breddas utbudet med bild- och formaktiviteter under namnet "Knivsta kulturlabb". Vi testar oss fram och är på olika ställen runtom i kommunen. Hösten 2022 var platsen biblioteket, under våren 2023 CIK (Knivsta Centrum för idrott och kultur) - mitt bland konsten i utställningsrummet "Stjärnvalvet".

Genom kreativa konstprojekt och aktiviteter ges unga möjlighet att hitta en fritidsaktivitet som kan utveckla tron på dem själva och deras förmåga. Det ska vara lätt att vara med på aktiviteterna och syftet är att barn och unga ska få en inblick i hur det är att vara verksam konstnär, att arbeta från skiss till färdigt verk via projektering och utforskande av material.

I projektet undersöks om kortare kurser och mer spontana aktiviteter gör att fler unga vill vara en del av Knivstas kulturliv. Det handlar om alltifrån att märka ut promenadväg från stationen till kulturskolan till att vara medskapare under ett kulturevenemang.

Engagerade lärare i detta projekt är:

  • Anette Wixner, konstnär och bildpedagog i samarbete med ungdomsverksamheten.

Popcorn - en filmsatsning i hela länet

I Uppsala län har åtta kommuner, däribland Knivsta, gått samman med Region Uppsala i ett treårigt projekt för att ta fram en filmpedagogisk samverkansmodell. Vi vill både hitta en samverkan kring ämnet film men också stärka filmen som konstart.

Vi är inne på andra året och har testat olika kursvarianter under våren 2022 fram till nu, både i centrala Knivsta och i på Lagga och Långhundra. Personal kompetensutvecklas med målsättning att film blir ett ämne på Kulturskolan.

Att kartlägga hur intresset ser ut för film är en viktig del av satsningen.

Läs mer om projektet här: https://www.facebook.com/popcorn.regionuppsala/about Länk till annan webbplats.

Engagerade lärare i detta projekt är:

  • Hans Braskered, film- och danspedagog
  • Daniel Aguirre, filmpedagog
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2023