Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sjögrenska gymnasiet

Sjögrenska gymnasiet ligger i centrala Knivsta, bara några minuter från pendeltåget. Skolan har tre olika nationella yrkesförberedande program, alla med lärlingsutbildning och samtliga introduktionsprogram.

Undervisningsgrupperna är relativt små. Klassrummen är moderna med interaktiva skrivtavlor.

Alla elever har tillgång till iPads eller bärbar dator under skoldagen. Lunchen äts i en egen matsal i anslutning till Thunmanskolans matsal, och eleverna har sina idrottslektioner på CIK, Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Varje elev har en mentor

Varje elev har en mentor som har övergripande ansvar för elevens studier och tät kontakt med elevens lärlingsplats. En individuell studieplan upprättas vid skolstart och revideras kontinuerligt tillsammans med mentor, handledare på lärlingsplatsen och vårdnadshavare.

Lärlingsutbildning innebär att hälften av utbildningen sker på en arbetsplats tillsammans med en eller flera handledare. På skolan finns yrkeslärare som ansvarar för de teoretiska bitarna i utbildningen.

Som elev blir man väl förtrogen med branschen, vilka krav som ställs och man får även möjlighet att marknadsföra sig själv som kommande anställd redan under lärlingstiden. En majoritet av Sjögrenska elever har en anställning när de tar studenten.

Introduktionsprogrammen ger nya möjligheter för elever som är obehöriga till nationella program. Via Introduktionsprogrammen kan du studera så att du blir behörig. Du kan också förbereda dig för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

Så här fungerar lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning innebär att hälften av utbildningen sker på en arbetsplats tillsammans med en eller flera handledare. På skolan finns yrkeslärare som ansvarar för de teoretiska bitarna i utbildningen.

Som elev blir man väl förtrogen med branschen, vilka krav som ställs och man får även möjlighet att marknadsföra sig själv som kommande anställd redan under lärlingstiden. En majoritet av Sjögrenska elever har en anställning när de tar studenten.

Om introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger nya möjligheter för elever som är obehöriga till nationella program. Via Introduktionsprogrammen kan du studera så att du blir behörig. Du kan också förbereda dig för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 mars 2024