Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Säkerhet, beredskap och kris

Knivsta kommun arbetar aktivt för en trygg och säker miljö för alla invånare och besökare. Det handlar om brottsförebyggande arbete, folkhälsa, krisarbete och många andra insatser. Det finns också mycket du kan göra själv för din trygghet och säkerhet.

På de här sidorna har vi samlat information som handlar om säkerhet, beredskap och kris. Du kan också läsa om Sveriges försvar och vad du kan och ska göra i händelse av krigsfara eller krig.

Kommunens förebyggande säkerhetsarbete

Knivsta kommun arbetar förebyggande med säkerhet, men också med beredskap för små och stora kriser. Alla kommunens verksamheter, som skola och vård- och omsorg, har planer för att hantera olika typer av händelser, så att de viktigaste delarna av verksamheten alltid ska kunna fungera.

Brandkåren Attunda arbetar tillsammans med kommunen för att förebygga olyckor. De ansvarar också för att ingripa vid olycksplatser och bränder.

I kommunen finns en krisledningsorganisation som kan aktiveras både vid mindre och större störningar i samhället. För människor som drabbats av akut katastrof aktiveras en så kallad POSOM-grupp för psykiskt och socialt omhändertagande.

Din säkerhet och beredskap

Vid en större kris, när samhället inte längre fungerar som vanligt, måste de flesta vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. På sidorna nedan hittar du mer information om hur du kan förbereda dig och skaffa dig en god hemberedskap.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 september 2023