Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Skolval och skolbyte

Du som vårdnadshavare måste göra ett skolval till förskoleklass och när ditt barn går i en skola där nästa årskurs inte finns. Du gör ditt val via vår e-tjänst som för 2023 håller öppen mellan 9 och 22 januari. Tjänsten för skolbyte är öppen året runt.

Att välja skola

När ditt barn ska börja förskoleklass och när ditt barn går i en skola i Knivsta kommun där nästa årskurs inte finns, reserverar kommunen en plats för ditt barn på den skola som har ditt bostadsområde som upptagningsområde.

Om du vill välja en annan skola för ditt barn än den där Knivsta kommun reserverar en plats, gör du det under skolvalsperioden.
Observera att i normalfallet kvarstår inte rätten till skolskjuts till den valda skolan!

Om du är nyinflyttad eller om du saknar tillgång till e-tjänsten, kan du hämta en blankett i Kontaktcenter eller ladda ned den här på sidan. Blanketten heter "Anmälan till skolval".

Flyttar du och ditt barn till eller inom Knivsta kommun och vill vara med i skolvalet, måste du i god tid bifoga en kopia av ditt köpe- eller hyreskontrakt. Tillträdesdatum och adress ska finnas med. Dölj säljarens personuppgifter. Du ska göra flyttanmälan innan eller i samband med skolstarten.

Beslutet om skolvalsplacering får du normalt i mars. Ibland kan du få vänta längre på ditt beslut om du sökt till friskola eller skola i annan kommun.

Regler för skolval

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när ett barn får en skolplacering, men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet. Det brukar kallas för närhetsprincipen.

Det kan finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att ditt barn automatiskt blir placerat vid den skola som ligger närmast hemmet.

När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan.

Om du inte gör skolvalet kommer eleven placeras på en skola nära elevens folkbokföringsadress där det finns tillgängliga platser. Om du använder dig av det fria skolvalet och väljer en annan skola än den reserverade förlorar eleven sin plats på den reserverade skolan. I normalfallet kvarstår inte rätten till skolskjuts till den eget valda skolan.

Hur du överklagar skolvalsbeslutet

Om du inte är nöjd med skolvalsplaceringen, så kan beslutet överklagas. Läs mer om hur du gör via länken "Hur du överklagar ett skolval" längre ner på sidan.

Byte av skola för andra åldrar

Genom skolvalet kan du inte byta skola för annat än inför förskoleklass och för de elever som går i en skola där nästa årskurs inte finns. Om du funderar på att byta skola för ditt barn, använder du istället e-tjänsten "Byte av skola samt in- och utflyttningsanmälan".

Ansökningar om skolbyte hanteras två gånger per termin. För hösten 2023 är slutdatum för period 1 den 2/10 och för period 2 den 10/12. Valet kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan. Observera att du inte "står i kö" till en plats utan du måste ansöka om igen om du inte erbjuds det byte som du önskar!

Om ditt barn är folkbokförd i en annan kommun men du önskar skolplats i Knivsta kommun, använder du blanketten "Ansökan om skolplacering för elev folkbokförd i annan kommun". Ingen garanti finns att plats erbjuds i detta fall. I normalfallet kvarstår inte rätten till skolskjuts till den valda skolan.

För utflytt finns ingen e-tjänst. Du använder blanketten "Byte av skola samt in- och utflyttningsanmälan".

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 juni 2023