Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Buller

Buller från vägtrafik, flyg, byggarbetsplatser, industrier, motorsportbanor, ventilationsfläktar, kylaggregat, värmepumpar och musik till exempel utomhuskonserter kan orsaka störande buller både utomhus och inomhus.

Riktvärden

2017 beslutade regeringen om en höjning av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm ligger nivån på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjdes riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA.

Läs mer om riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur här i förordningen (2015:216)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns riktvärden för buller från olika bullerkällor som man ska följa: Läs om riktvärden hos naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Buller utomhus

  • Om du blir störd av flygbuller kontakta:
    Länsstyrelsen i Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Om bullret kommer från järnvägen så vänder du dig till Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Om bullret kommer från en statlig väg, till exempel E4.an, så vänder du dig till Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Om bullret kommer från någon av kommunens vägar vänder du dig till gatuenheten, via kommunens kontaktcenter 018-347000

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020