Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lägenhetsregistret

Bygg- och miljönämnden har ansvar för att registrera lägenhetsnummer för flerbostadshus och småhus med flera lägenheter och specialbostäder.

Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska varje bostadslägenhet vara försedd med ett lägenhetsnummer. Fastighetsägaren föreslår ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut.

Vid förändringar i lägenhetsbeståndet ska fastighetsägaren anmäla detta senast en månad efter färdigställandet.

Lägenhetsregistret innehåller tillsammans med lägenhetsnummer, information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori.

Lägenhetsregistret används bland annat till folkbokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder.

Exempel på förändringar som är viktiga att informera om:

 • Nybyggnad eller ombyggnad
 • Ändrad användning

Information som kommunen behöver få in:

 • Är det en tillkommen eller ändrad lägenhet?
 • Förslag till lägenhetsnummer
 • Bostadsarea (kvadratmeter)
 • Antal rum
 • Kökstyp: Kök, kokvrå, kokskåp, köksutrustning saknas
 • Specialbostad avsedd för/som: Äldre eller funktionshindrade, studentbostad, övrig specialbostad, tillgång till gemensamt kök
 • Skicka också situationsplan med markeringar i vilken ingång och våning varje lägenhet är belägen på. Detta för att underlätta handläggningen.

Blanketten till Lägenhetsregister för flerbostadshus och specialbostäder

Använd blanketten Lägenhetsregister för flerbostadshus och specialbostäder och läs gärna Lantmäteriets instruktioner för lägenhetsnumrering om du vill rapportera in lägenhetsnummer i ett flerbostadshus

 • Blanketten ska fyllas i och skickas till kommunen senast en månad efter att bostadshuset har färdigställts.
 • Använd en blankett per adress. Om en blankett inte räcker använd flera blanketter som sammanfogas per adress.
 • Huset räknas som färdigt när lägenheterna är klara att tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten innan alla byggnadsarbeten är klara anses huset vara färdigställt när inflyttningen sker.
 • Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas sedan av kommunen. Finns det bara en lägenhet på adressen ska inte lägenhetsnummer sättas. Läs gärna Lantmäteriets instruktioner för lägenhetsnumrering

Har du frågor?

Har du frågor eller vill skicka in lägenhetsnummers information kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret via Knivsta Kontaktcenter:

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 oktober 2023