Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Miljöfarlig verksamhet

Verksamheter eller åtgärder som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten, eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, kräver i många fall tillstånd eller särskild anmälan innan den får påbörjas eller förändras.

  • A-verksamheter söker tillstånd hos miljödomstolen.
  • B-verksamheter söker tillstånd hos länsstyrelsen.
  • C-verksamheter gör en anmälan till Knivsta kommun, bygg- och miljökontoret.

Exempel på anmälningspliktiga C-verksamheter är bensinstationer, avfallsanläggningar, mekaniska verkstäder, bilskrotar, fordonstvättar, livsmedelstillverkare, kemtvättar med mera. A- och B-verksamheter rör större industriell verksamhet.

Vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga framgår av Miljöprövningsförordning (2013:251) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

E-tjänster och blanketter

Anmäl miljöfarlig verksamhet Pdf, 293.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan skickas in till knivsta@knivsta.se

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 maj 2022