Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Medborgarråd

Knivsta kommun har beslutat att pausa Medborgarrådet från och med 2024. Det innebär att inga dialogaktiviteter kommer att genomföras inom ramen för Medborgarrådet under en tid framöver. Du kan heller inte anmäla dig till rådet just nu. Här kan du ta del av genomförda dialoger.

Vi behåller dig gärna i vårt register

Om du sedan tidigare är med i Medborgarrådet behåller vi gärna dina kontaktuppgifter i vårt deltagarregister, om det skulle bli aktuellt att starta upp rådet igen. Hör av dig till Knivsta kommun om du vill att vi tar bort dig ur registret på e-post knivsta@knivsta.se. Stort tack för ditt engagemang!

Medborgarrådet startades hösten 2019 som en dialogform för att tidigt fånga opinionen i olika frågor. Under perioden 2019 - 2023 genomfördes fyra enkätundersökningar och två fördjupande fokusråd. Läs mer om dialogaktiviteterna och se resultaten här nedan.

Genomförda dialoger

Digitala enkäter

Huvudinriktningen för Medborgarrådet har varit att deltagarna fått digitala enkäter att besvara några gånger per år. Enkäterna har varit uppbyggda av slutna frågor med svarsalternativ. Deltagarna har alltid svarat anonymt. Ta del av resultaten från enkäterna här.

Fokusråd

Deltagarna har vid några tillfällen blivit inbjudna till fördjupande fokusråd som slumpvis har satts samman som representativa grupper, i så hög grad som möjligt. Fokusråden har varit mindre grupper om 15-30 personer. Fokusråden har träffats vid ett par tillfällen för fördjupad dialog kring en utvald fråga. Ta del av dokumentationen från genomförda fokusråd här.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 mars 2024