Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Medborgarråd

Det finns en önskan hos kommunens folkvalda politiker att utveckla nya former för medborgardialog, och pröva nya vägar för att få in åsikter, kunskap och perspektiv. Därför bjuder kommunen in dig som bor i kommunen att delta i Medborgarrådet. Det är en dialogform med en större panel för digitala enkäter, samt mindre fokusgrupper för fördjupade samtal.

Panel för digitala enkäter

Den huvudsakliga inriktningen för medborgarrådet är digitala enkäter.

Alla som bor i kommunen och som är 16 år eller äldre är välkomna att delta, med enstaka undantag. Det finns ingen gräns för hur många som kan vara med. Som deltagare i panelen får du en digital enkät att besvara ett par gånger per år. Frågorna i enkäten har slutna frågor med svarsalternativ. De handlar om kommunens utveckling och framtid.

Du svarar alltid anonymt.

Har du en förtroendepost i kommunen kan du inte vara med i Medborgarrådet.

Gemensamt lärande

Kommunens politiker vill bjuda in till ett gemensamt lärande i en utvecklad medborgardialog. Förhoppningen är att dialogaktiviteterna inom Medborgarrådet ska leda till ett bredare och därmed bättre beslutsunderlag i frågor som rör Knivstas framtid.

Representativitet

För kommunens politiker är det viktigt att få en så god bild som möjligt av vad kommunens invånare tycker i olika frågor, utifrån en helhet. Därför ska enkäten sättas samman så att resultatet kan tolkas utifrån hur kommunens befolkning ser ut, vad gäller ålder, kön och bostadsområde.

Fördjupande fokusråd

Utöver digitala enkäter kan det bli aktuellt att bjuda in till fördjupande fokusråd som sätts samman som mindre grupper om 10 - 15 personer. Dessa grupper dras slumpmässigt från den större panelen inför varje fokusråd. Tanken är att fokusrådet ska träffas vid ett eller ett par tillfällen för fördjupad dialog kring frågor som politikerna finner särskilt intressanta att fördjupa sig i, utifrån resultatet från den digitala enkäten.

Vill du vara med?

När du anmäler dig till Medborgarrådet använder du vår e-tjänst. Du behöver logga in och signera med mobilt BankID.

Saknar du mobilt BankID kan du anmäla dig i Kontaktcenter Knivsta. Du behöver då ta med dig ett personbevis och legitimation. Välkommen att delta!

Har du en förtroendepost i kommunen kan du inte delta i Medborgarrådet.

Läs mer här om hur du anmäler dig till Medborgarrådet

Logotype för medborgarråd
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 juni 2023