Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Medborgarråd

Det finns en önskan hos kommunens folkvalda politiker att utveckla nya former för medborgardialog, och pröva nya vägar för att få in åsikter, kunskap och perspektiv. Därför bjuder kommunen in dig som bor i kommunen att delta i Medborgarrådet. Det är en ny dialogform sammansatt av en större panel för digitala enkäter, kompletterad med mindre fokusgrupper för fördjupade samtal.

Panel för digitala enkäter

Alla som bor i kommunen och som är 16 år eller äldre är välkomna att delta. Det finns ingen gräns för hur många som kan vara med. För att vara med i panelen anmäler du dig via vår e-tjänst. Som deltagare i panelen får du en digital enkät att besvara ett par gånger per år. Frågorna i enkäten är av karaktären slutna frågor med svarsalternativ. De kommer att handla om kommunens utveckling och framtid.

Du svarar alltid anonymt.

Fördjupade fokusråd

De fördjupade fokusråden sätts samman som mindre grupper om 12-15 personer. Dessa grupper dras slumpmässigt från den större panelen inför varje fokusråd. Tanken är att fokusrådet ska träffas vid ett eller ett par tillfällen för fördjupad dialog kring frågor som politikerna finner särskilt intressanta att fördjupa sig i, utifrån resultatet från den digitala enkäten.

Representativitet

För kommunens politiker är det viktigt att få en så god bild som möjligt av vad kommunens invånare tycker i olika frågor, utifrån en helhet. Avsikten är därför att enkäten ska sättas samman så att resultatet kan tolkas utifrån hur kommunens befolkning ser ut, vad gäller ålder, kön och bostadsområde. På samma sätt kommer de fördjupade fokusråden sättas samman som representativa grupper.

Gemensamt lärande

Denna kombination av större panel för digitala enkäter och representativt sammansatta fokusråd har inte tidigare prövats i Sverige. Kommunens politiker vill därför bjuda in till ett gemensamt lärande kring denna dialogform. Förhoppningen är att Medborgarrådet ska leda till ett bredare och därmed bättre beslutsunderlag i frågor som rör Knivstas framtid.

Den första enkäten är avslutad - vad händer nu?

Kommunen arbetar just nu med att sammanställa svaren från den första enkäten som avslutades vid årskiftet. Därefter överlämnas resultatet till kommunstyrelsen. Resultatet kommer sedan att presenteras här på webben (sannolikt framåt vårkanten). Du som deltar i Medborgarrådet får också resultatet skickat till din e-post.

Under våren fortsätter vi arbetet med de fördjupade fokusgrupperna. De stora dragen är klara, men ännu inte alla detaljer. Också dessa första dialogmöten vill vi utveckla tillsammans med dig som deltar, i ett gemensamt lärande.

Intresserad av att vara med?

Läs mer om Medborgarrådet på sidorna i menyn. Där finns också information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

När du anmäler dig använder du vår digitala e-tjänst. Du behöver logga in och signera med BankID.

Välkommen att delta!

Logotype för medborgarråd
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020