Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Om Knivsta

Knivsta kommun ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala, 30 minuter från Stockholm, 8 minuter från Arlanda, 10 minuter från Uppsala och 1 minut till naturen. Läget och de goda kommunikationerna gör kommunen attraktiv, både för boende och företag.

Knivsta kommun bildades 1 januari 2003 genom en delning av Uppsala kommun till två nya kommuner, Knivsta och Uppsala. Det skedde som resultat av en folkomröstning där boende i det som då var Knivsta kommundel röstade för att bilda en egen kommun.

Då hade kommundelen ungefär 12 000 invånare. Idag har tätorterna Knivsta och Alsike med omgivande landsbygdsorter nästan 21 000 invånare. Knivsta kommun är därmed en av de snabbast växande kommunerna i Sverige.

Centralorten Knivsta är ett resultat av järnvägens utbyggnad. År 1865 var stambanan från Stockholm och norrut klar och ett nybyggarsamhälle växte fram invid järnvägen. I dag är Knivsta ett väl utbyggt samhälle - med både småhus och flerfamiljsboenden - på väg att utvecklas till småstad.

Läs mer på kommunens webb om samhällsbyggande och utveckling Knivsta utvecklas

Vision 2025

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Så lyder Knivstas vision, fastställd den 21 mars 2013 av ett enigt kommunfullmäktige.

Visionen sammanfattar Knivstas identitet i följande punkter:

  • En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
  • En kommun öppen för förändringar
  • En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
  • En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
  • En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare
  • Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag
  • En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 juni 2024