Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Offentlig konst

Att möta konst i vardagen ger upplevelser, reflektion och möjligheter att se samtiden ur nya perspektiv. Konsten i det offentliga rummet ger karaktär åt byggnader, gator och torg. På förskolor, skolor och kommunens arbetsplatser är samtidskonsten ett viktigt verktyg för att skapa trivsamma, utvecklande och socialt hållbara vistelsemiljöer.

Konst i Knivsta kommun

I Knivsta kommun har enprocentregeln funnits sedan 2004. Det innebär att en procent av byggkostnaden när kommunen bygger nytt eller renoverar ska avsättas till konstnärlig gestaltning.

I april 2018 antog Knivsta kommun ett nytt konstprogram med nya rutiner och en tydlig ekonomisk modell för gestaltningsuppdrag, inköp av konst till kommunens samling samt ett förtydligande av enprocentregelns tillämpning i kommunen.

Det har skapat bättre förutsättningar för konsten i Knivsta och konsten är en naturlig del av kommunens utveckling och framtid.

Aktuella gestaltningsuppdrag

Knivsta Centrum för idrott och kultur

Elin Magnusson arbetar under 2020 med en konstnärlig gestaltning till Gösta "Knivsta" Sandbergs minne. Gestaltningen kommer att uppföras i kommunens nya ishall i Knivsta Centrum för idrott och kultur. Beräknas färdigt hösten 2020.

Läs mer om konsten i CIKPDF (pdf, 2.3 MB)

Konstsamling

Varje år tas ett konstprogram för inköp av konst fram av kommunens konstansvarige och konstgruppen. Dokumentet förankras i kommunens Kultur och fritidsutskott och är en strategisk plan för hur kommunens investeringsmedel för konst ska användas under året. Det ska framgå:

 • Vilka projekt, platser, byggnader som är prioriterade för ny lös konst
 • Tillgänglig budget
 • Eventuella teman, tekniker, uttryck eller liknande som är särskilt prioriterade under året
 • Hur konstprogrammet knyter an till det övergripande syftet för kommunens arbete med konstnärlig gestaltning

Ramar för inköp till konstsamlingen 2020

2020 prioriteras inköp till Gösta "Knivsta" Sandbergs minne och till samlingen generellt.

Den konst som köps in till Knivsta kommun under 2020 ska:

 • företrädesvis vara av samtida professionella, aktiva och nu levande konstnärer
 • spegla strömningar och fenomen i samtiden
 • sträva efter en jämn könsfördelning
 • omfatta konsthantverk och verk av idébaserad/konceptuell karaktär
 • i största möjliga mån vara ramad och redo att hängas
 • bidra till att målen i konstprogrammen för platsspecifika verk i nybyggnationer eller renoveringar uppnås
 • representera olika etniciteter
 • i stor utsträckning vara av konstnärer födda utanför Sverige

Verk från kommunens samling finns att se i bland annat skolor, kommunhuset och i Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Foxhound av Linnea Rygaard, inköpt 2019 och placerad på Knivsta Centrum för idrott och kultur.

Kontakt

Du måste välja kontaktkort

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020