Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Valet till Europaparlamentet 2019

Här finns information om valet till Europaparlamentet 2019

Kort om valet

Söndagen den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet.

Valmyndigheten har fredagen den 31 maj fördelat Sveriges mandat i Europaparlamentet samt utsett ledamöter och ersättare. Valmyndighetens nämnd har därefter beslutat om att fastställa resultatet för valet till Europaparlamentet.
Du kan läsa mer om valresultatet via länk till höger.

Sverige och övriga länder som är med i den Europeiska unionen (EU) väljer vart femte år 705 folkvalda representanter, så kallade Europaparlamentariker att företräda dem inom EU.

För val till Europaparlamentet är hela Sverige en valkrets. Mandaten fördelas mellan medlemsländerna i EU beroende på ländernas folkmängd. Sverige har idag 21 Europaparlamentariker.

Europaparlamentet fattar beslut om EU:s budget, granskar Europeiska kommissionens arbete och stiftar EU:s lagar tillsammans med EU-ländernas regeringar.

Genom att rösta i Europaparlamentsvalet kan EU-medborgare vara med och påverka EU:s politik.

Påverkas Knivsta av EU?

Alla som är bosatta i ett EU-land påverkas av EU. Om du är medborgare i ett EU-land är du också unionsmedborgare och har därför rätt att rösta i Europaparlamentsvalet. EU-medborgare har också rätt att resa, arbeta eller studera i alla EU-länder.

EU:s beslut påverkar jordbruket, arbetsmiljön på jobbet, produkter du köper i butiken och skötsel av djur. När du handlar på nätet, reser, studerar eller arbetar i EU påverkas du också av EU-regler. EU-länderna har också pekat ut olika frågor som de vill samarbeta mer kring, så som energi, miljö, fiske, jordbruk, konsumentskydd, produktsäkerhet, asylfrågor och gränsöverskridande brottslighet.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påverkar EU ungefär 60 procent av alla ärenden som behandlas på kommunernas och regionernas fullmäktigesammanträden. EU påverkar antingen direkt genom olika beslut eller indirekt genom finansiering eller EU-gemensamma utvecklingsmål.

I Knivsta kommun påverkar EU bland annat bestämmelser för konkurrens (statsstöd och offentlig upphandling), miljö (vatten- och avfallshantering, kemiska produkter och avfall), samhällsplanering (bestämmelser om ökad energieffektivitet) och likabehandling (förbud mot diskriminering och skydd av rättigheter).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 november 2023