Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Om allmänna val och folkomröstningar

Se samlad information om val och folkomröstningar i Sverige.

Val till riksdag, region och kommun samt Europaparlamentet

I Sverige sker valet till de nationella beslutsförsamlingarna på statlig, regional och kommunal nivå på samma dag. I valen utses förtroendevalda till riksdagen, region- och kommunfullmäktige att bestämma över gemensamma angelägenheter under en mandatperiod på fyra år. Det senaste valet hölls 11 september 2022.

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år i slutet av maj eller början av juni.

Varje medlemsstat har en tradition av att hålla val på olika veckodagar, därför äger valen rum på olika dagar under samma vecka från torsdag till söndag. Enligt den svenska vallagen ska val i Sverige alltid hållas på en söndag.

Om riksdagen

Riksdagen har 349 ledamöter. Riksdagen utser regering och stiftar lagar som gäller i hela landet. Ledamöterna representerar ett parti och en valkrets. Knivsta tillhör Uppsala läns valkrets som består av totalt 13 ledamöter.

Om regionfullmäktige

Sedan 1 januari 2020 kallas landstingen för regioner. Organisatoriskt är de dock oförändrade. Knivsta kommun ingår i Region Uppsala vars högsta beslutande organ har 71 ledamöter. Regionfullmäktige ansvarar bland annat för sjukvården och kollektivtrafiken i Uppsala län.

Regionen är indelad i tre landstingsvalkretsar. Knivsta tillhör Uppsala läns mellersta valkrets tillsammans med Uppsala kommun. Valperioden 2018-2022 bestod valkretsen av 47 mandat.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter. Kommunen är den politiska organisation som fattar beslut närmast dig som bor i Knivsta. Fullmäktige ansvarar för många frågor på lokal nivå exempelvis skolan, äldrevård, övrig omsorg, samhällsplanering och byggnads och miljöfrågor.

Kommunen består av en valkrets.

Om Europaparlamentet

Europaparlamentet har 705 ledamöter som kallas europaparlamentariker. 21 av europaparlamentarikerna representerar Sverige.

Läs mer om Europaparlamentet och dess arbete här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklaga val

Ett valresultat kan överklagas till Valprövningsnämnden. Nämnden kan då besluta att valet ska göras om. Det kallas omval.

Omval

Vid omval till riksdagen bestämmer regeringen vilken dag som ska vara valdag.

Vid omval till landstings- och kommunfullmäktige bestämmer den centrala valmyndigheten, efter samråd med länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

Ett omval ska hållas så snart det kan ske och senast inom tre månader efter beslut om omval.

Extraval

Ett extra val till riksdagen, kommun och regionfullmäktige kan hållas mellan ordinarie val.

Vid extra val enligt 3 kap. 11 § regeringsformen bestämmer regeringen vilken dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 6 kap. 5 § regeringsformen bestämmer riksdagens talman, efter samråd med den centrala valmyndigheten, vilken dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 5 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) bestämmer region- eller kommunfullmäktige, efter samråd med den centrala valmyndigheten och länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag. Lag (2018:28).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 april 2024