Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Stöd till familjen

Alla hamnar någon gång i livet i situationer när vi behöver någon utomstående att prata med. Ju tidigare du söker hjälp desto lättare kan det vara att lösa ditt problem.

Enheten för Råd och Stöd

Enheten för Råd och Stöd ger stöd och hjälp till barn, ungdomar och vuxna, enskilt eller hela familjer.

Personalen har lång erfarenhet av behandlingsarbete och har olika yrkesbakgrund.

Du kan själv ta kontakt med Enheten för Råd och Stöd, eller komma till oss efter beslut hos socialtjänsten. Du kan ha kontakt med Enheten för Råd och Stöd utan att det registreras hos socialtjänsten, vi kan då erbjuda upp till 5 samtal.

Verksamheten är till för:

  • dig som är orolig för ett barn, en kamrat eller en anhörig och vill få information och stöd
  • dig som har det svårt hemma exempelvis för att det ofta blir konflikter och bråk
  • dig som har separerade föräldrar
  • dig som är förälder och har svårt att få samarbetet med den andre föräldern att fungera på bästa sätt
  • dig som vill sluta dricka, droga eller spela men inte lyckas och vill ha en förändring
  • dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik
  • dig som förälder som upplever att föräldraskapet har blivit bekymmersamt
  • dig som är ung vuxen och tänker att stödsamtal skulle vara dig till hjälp
  • dig som är utsatt för våld i nära relation (våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt och/eller ekonomiskt)

Kontakta oss

Besöksadress: Förrådsvägen 23, Knivsta

Telefon: 018-34 70 00 vardagar kl 8.00 och 16.00.

Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020