Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hemtjänst

Den som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller funktionsnedsättning behöver hjälp i det egna hemmet kan få bistånd i form av hemtjänst för att underlätta vardagen.


Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänst kan betyda hjälp med omvårdnad och/eller service.
Med omvårdnad menas hjälp med till exempel på- och avklädning och hygien.

Med service menas hjälp med städ, tvätt, bäddning, matdistribution, lättare matlagning, inköp, ärenden, aktiviteter, promenader och social samvaro.

Behöver du hemtjänst ska du vända dig till kommunens biståndshandläggare med din ansökan. Biståndshandläggaren gör en bedömning av dina behov och fattar ett beslut om bistånd till hemtjänst.

Kundval

I Knivsta kommun kan den som fått beslut om hemtjänst själv välja vem som ska utföra tjänsten. Alla godkända leverantörer finns presenterade på denna webbplats. Oavsett vilken leverantör du väljer så betalar du för hemtjänst enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Det är den utförda tiden som ligger till grund för din avgift.

Så här gör du för att välja leverantör

När du fått ett beslut från biståndshandläggaren i Knivsta kommun vänder du dig till den leverantör som du vill ska utföra tjänsten. Tillsammans med leverantören gör ni en genomförandeplan för hur och när tjänsterna ska utföras. Planen skriver ni båda under och skickar till kommunens biståndshandläggare.

Valet är frivilligt

Valet är frivilligt men för den som inte gör något aktivt val av hemtjänstutförare tilldelas Knivsta Kommuns hemtjänst.

Hjälp att välja

Den som av olika skäl inte kan välja själv kan ta hjälp av en anhörig eller närstående, god man eller någon annan laglig företrädare.

Att välja ny leverantör

Om du vill välja en ny leverantör kan du göra det. Valet görs då på samma sätt som när du gjorde första valet. Senast två veckor innan den nya leverantören börjar måste du meddela din nuvarande leverantör och biståndshandläggaren i Knivsta kommun att du tänker byta.

Godkända leverantörer av hemtjänst i Knivsta kommun

Om du inte är nöjd

Leverantören måste tala om vem du ska vända dig till om du inte är nöjd. Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt eller muntligt. Om du inte tycker att det blir någon förändring kan du kontakta kommunens biståndshandläggare.

Riktlinjer

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 januari 2024