Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov men inte vill ta fram fullständiga bygglovshandlingar, kan du först söka ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt på den plats du tänkt.

Om du får ett positivt förhandsbesked kan du sedan begära avstyckning hos lantmäteriet samt söka bygglov hos kommunen.

Hur länge är ett förhandsbesked giltigt?

Ett positivt förhandsbesked är giltigt i två år. Det innebär att du måste söka bygglov inom 2 år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Flygbuller

Flygtrafiken från Arlanda flygplats påverkar vissa delar av Knivsta kommun. Detta innebär restriktioner för var bland annat nya bostäder får byggas. Det område som påverkas av flygbuller kallas influensområde.

På kartan nedan kan du söka på din adress för att se om din fastighet ligger inom influensområdet. Om din fastighet ligger inom rött eller blått område kan det innebära svårigheter för att få bygga nytt.

Gå till kartan och sök på din adress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen skickar alltid remiss till Swedavia inför nybyggnation för att få deras utlåtande.

Hör av dig till oss om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet.

Taxor och avgifter

För ansökan och anmälan tar bygg- och miljökontoret ut en avgift. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa. Du kan läsa mer om taxa och avgifter under "Avgifter för byggande"

Gå till sidan "Avgifter för byggande"

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Om du behöver söka övriga tillstånd eller beställa kartor

Behöver du ansöka om avloppstillstånd, värmepump eller ligger din fastighet inom strandskydd och behöver strandskyddsdispens? För åtgärder som dessa söker du om tillstånd hos kommunens miljöenhet.

Behöver du beställa en karta, utstakning eller kanske en kontrollmätning för ditt projekt gör du det hos kommunens kart- och gisenhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 april 2023