Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

PCB i byggnader

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv.

Användningen av PCB förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB.

Sanering av PCB i byggnader

Den 1 mars 2007 trädde förordningen om PCB (SFS 2007:19) i kraft. I den ställs krav på inventering och sanering av byggnader uppförda mellan 1956-1973.

Resultaten från inventeringarna skulle vara redovisade till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008. Beroende på vilken typ av byggnad det handllade om skulle saneringen vara utförd 2014 eller 2016.

Kravet gäller för hyres- och bostadsrättsfastigheter, offentliga lokaler och samlingslokaler, kontorslokaler och industrilokaler. Fastighetsägaren ansvarar för att en inventering och sanering av fog- och golvmassor som kan innehålla PCB genomförs.

Kravet gäller dock inte för en- och tvåfamiljshus och till dem tillhörande komplementbyggnader som ägs av fysiska personer.

Om du vid renovering, ombyggnad eller rivning misstänker att lysrörsarmatur eller isolerglasrutor innehåller PCB, ska du tydligt märka dem och hantera dem som farligt avfall.

Om du hittar PCB i din fastighet och kommer att sanera PCB ska du anmäla det till miljö- och byggenheten på kommunen.

Anmäl om PCB-sanering av fogmassor här Pdf, 383.7 kB, öppnas i nytt fönster.

OBS! Alla Bifogade handlingar till ansökan/anmälan bör vara i pdf-format.

Taxor och avgifter

När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 mars 2024