Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Anslagstavla

Kommande sammanträden

 • Kommunstyrelsen 12 december 2022

  Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus

 • Utbildningsnämnden 13 december 2022

  Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus

 • Bygg- och miljönämnden 13 december 2022

  Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus

 • Socialnämnden 15 december 2022

  Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus

Alla sammanträden

Anslag, fattade beslut

Kungörelser

 • Flyttat fordon

  Kungörelsen publicerades 2022-11-25

  Avpubliceras: 2023-02-25

  Flyttat fordon JTM374

 • Flyttat fordon

  Kungörelsen publicerades 2022-09-15

  Avpubliceras: 2022-12-15

  Flyttat fordon CAS481

 • Flyttat fordon

  Kungörelsen publicerades 2022-09-29

  Avpubliceras: 2022-12-29

  Flyttat fordon WJK209

 • Flyttat fordon

  Kungörelsen publicerades 2022-10-06

  Avpubliceras: 2023-01-06

  Flyttat fordon RSJ737

 • Kungörelse om beslut att bilda naturreservat Ängbyskogen

  Kungörelsen publicerades 2022-11-30

  Avpubliceras: 2022-12-22

  Knivsta kommun har den 1 juni 2022, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken, beslutat att Ängbyskogen i Knivsta kommun ska bli naturreservat. Samtidigt har en skötselplan för reservatet fastställts. Du kan överklaga beslutet fram till och med 21 december 2022.

Sidan uppdaterades: 10 januari 2022