Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Stöd till pensionärsföreningar

I Knivsta kommun kan pensionärsföreningar ansöka om föreningsstöd i olika former. Nedan finns mer information och länkar.

Här ansöker du om stöd

Logga in på din förenings konto i Actor för att ansöka om stöd. Inne på kontot hittar du de stöd som din förening är berättigade att söka. Välj stöd och skicka in din ansökan genom att fylla i formuläret. Klicka här för att komma till Actor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under respektive plusbox hittar du grundläggande information om stöden. Fullständiga krav och villkor hittar du i regeldokumentet för föreningsstöd.

Pensionärsstöd

Följande stöd kan endast sökas av bidragsberättigade pensionärsföreningar.

Grundstödet syftar till att stödja föreningarnas ordinarie verksamhet och är obligatoriskt för alla bidragsberättigade pensionärsföreningar att årligen söka för att förnya sin ställning som bidragsberättigad förening.

 • Fördelning: Stödet beräknas utifrån antalet medlemmar inom föreningen.
 • Ansökan: Vid ansökan efterfrågas bl.a. verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning. Frågor om hållbarhet tillkommer också, dessa är dock ej bidragsgrundade.
 • Ansökningsperiod: Stödet kan sökas mellan 15/1 - 1/3. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Aktivitetsstödet har som syfte att uppmuntra pensionärsföreningarna att bedriva aktiviteter för invånarna i Knivsta.

 • Fördelning: Stödet beräknas utifrån antalet anordnade aktiviteter och möten under föregående termin.
 • Ansökan: Vid ansökan ska ifyllt aktivitetskort bifogas. Kommunens aktivitetskort hittar du nedan.

Närvarokort för pensionärsföreningar Excel, 65.8 kB.

 • Ansökningsperiod: Stödet kan sökas två gånger per år och gäller föregående termin. Ansökningsperioden för vårterminen gäller 1/7 - 25/8 och för höstterminen 15/1 - 25/2

Text

Föreningsgemensamma stöd

Följande stöd kan endast sökas av alla bidragsberättigade föreningar.

Anläggningsstödet kan sökas av bidragsberättigade föreningar för drift av anläggning i föreningsregi.

 • Fördelning: Beviljas din ansökan ges din förening en grundläggande summa + ett visst belopp per stödberättigat aktivitetstillfälle din förening genomfört på anläggningen.
 • Ansökan: Vid ansökan efterfrågas bl.a. ett bevis på att föreningen äger anläggningen eller har en långsiktig nyttjanderätt på minst 5 år med en återstående giltighetstid på minst 1 år. Även driftkostnader under föregående år ska redovisas.
 • Ansökningsperiod: 1/12 - 25/2. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Underhållsstödet kan sökas av bidragsberättigade föreningar för investeringar, underhåll och fysiska förbättringar av anläggning i föreningsregi.

 • Fördelning: Stöd kan ges för max 50 % av den totala kostnaden. Övriga kostnader måste täckas av föreningen själv eller genom annan finansiering.
 • Ansökan: Vid ansökan efterfrågas bl.a. ett bevis på att föreningen äger anläggningen eller har en långsiktig nyttjanderätt på minst 5 år med en återstående giltighetstid på minst 1 år. Även en beskrivning av underhållet samt eventuella kvitton efterfrågas.

Stöd kan både sökas för redan genomförda och planerade underhåll men ansökningar för planerade insatser prioriteras före det som redan genomförts. Ett tips är därför att ansöka om stöd i god tid innan arbetet börjar. Beslut om stöd sker även enligt följande prioritering.

Prioriteringsordning:

1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet

2. Insatser som ökar tillgänglighet och jämställdhet

3. Insatser som innebär att negativ miljöpåverkan minskas

4. Nyinklöp och investeringar som underlättar drift och underhåll av anläggning

5. Övriga insatser som ökar trivsel eller funktionalitet på anläggningen

 • Ansökningsperiod: 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Startstödet kan sökas av nybildade föreningar i Knivsta kommun. Syftet är att underlätta för nya föreningar att komma igång med sin verksamhet.

 • Fördelning: Alla föreningar som beviljas stöd får ett visst belopp i startbidrag.
 • Ansökan: Ansökan måste skickas in senast 1 år efter föreningens bildande. Vid ansökan efterfrågas bl.a. protokoll från konstituerande möte, budget samt en verksamhetsberättelse/plan för det första året.
 • Ansökningsperiod: 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Funktionsstödet kan sökas av bidragsberättigade och övriga föreningar som bedriver verksamhet för, strategiskt arbetar med frågor för eller som vill göra enskilda insatser för att tillgängliggöra sin verksamhet för funktionsvarierade.

 • Fördelning: Stöd ges t.ex. för genomförda aktiviteter eller för utbildning av ledare.
 • Ansökan: Vid ansökan efterfrågas bl.a. en beskrivning av genomförd eller planerad insats eller verksamhet samt eventuell budget eller ekonomisk redovisning.
 • Ansökningsperiod: 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

.

Text

Frågor?


För frågor om stöd till pensionärsföreningar, kontakta kommunens föreningsutvecklare Nathalie Willgard.

Mail: forening@knivsta.se. Telefon: 018-34 69 06

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 januari 2024