Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Mark och exploatering

Kommunens arbete med mark och exploatering innebär att utveckla och förvalta kommunens mark. Kommunens mark- och exploateringenhet ansvarar för försäljning och upplåtelser av mark som ägs av kommunen, samt följer upp exploateringsavtal. Här hittar du information om markanvisningar och exploateringsavtal.

Om markanvisningar

Du som är intressent inom bygg- och fastighetsbranschen kan ansöka om markanvisning på kommunens mark. I samband med en markanvisning upprättas ett så kallat markanvisningsavtal mellan kommunen och byggherren för det aktuella området.

Ett markanvisningsavtal är ett första steg inför en eventuell försäljning av kommunal mark. Under den tiden som ett markanvisningsavtal löper förbinder sig kommunen att inte förhandla med någon annan intressent om samma mark.

I övrigt innebär ett markanvisningsavtal inga förpliktelser för någon av avtalsparterna.

Om exploateringsavtal

När det är privatägd mark som ska exploateras kan kommunen och exploatören ingå ett exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal som ska säkerställa genomförandet av en detaljplan.

Läs mer

Se kommunens ordlista med olika begrepp inom mark, explotering och planarbete

Vybild över Knivsta
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 maj 2020