Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Stöd vid missbruk och beroende

Du kan få stöd och behandling för att bli fri från ditt beroende. Hör av dig till Vuxenenheten vid socialtjänstkontoret eller Enheten för råd och stöd. Vill du anmäla oro för någon i din omgivning vänder du dig till Vuxenenheten.

För mycket alkohol, droger eller spel om pengar?

Är du orolig för att du befinner dig i riskzonen, eller behöver du stöd och hjälp när det gäller bruk av alkohol, droger/läkemedel eller spel?

Känner du oro för någon anhörigs bruk av alkohol eller liknande, eller handlar din oro om du tror att ditt barn brukar droger?

På Enheten för Råd och stöd kan du få stöd och behandling för att bli fri från ditt beroende.

Vill du istället anmäla oro för någon i din omgivning vänder du dig till socialtjänstkontoret.

Stöd till anhöriga

På Enheten för Råd och stöd kan du som är anhörig till någon med missbruk eller beroende få stöd och hjälp. Vi erbjuder både enskilda samtal och anhöriggrupp.

Anhöriggruppen riktar sig till personer som över 18 år och som är anhörig eller känner någon som är i ett missbruk eller har en beroendeproblematik. Syftet med gruppen är att du ska få träffa andra i liknande situation, få möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och få ställa dina frågor.

Vi informerar om vad beroende och medberoende är. I gruppen får du möjlighet att se på ditt liv, din situation och dina beteenden för att kunna nå ett eget välbefinnande som anhörig.

Vi träffas en gång i veckan och vi har löpande intag efter kontakt med ansvarig för gruppen.

Stödlinje vid spelproblem

Stödlinjen för spelare och anhöriga är en nationell insats för personer med spelproblem och deras anhöriga.

Stödlinjen erbjuder råd och stöd via telefon, chatt och e-post varje vardag mellan 09.00–21.00.

Telefon: 020-819 100

Kontakt

Enheten för Råd och Stöd

Besöksadress: Förrådsvägen 23, Knivsta

Telefon: 018-34 70 00 vardagar kl 8.00-16.00.

Vuxenenheten

Besöksadress: Ängbyvägen 10, 741 30 Knivsta

Postadress: Vuxenenheten, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Telefon: 018-34 70 00, Telefontid: mån, ons, tors och fre 09.00-10.00. Tisdagar är telefontiden mellan 13.00-14.00.

Fax: 018-34 39 70

Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 augusti 2021