Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt. Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Det här gäller för dig som fastighetsägare

I plan- och bygglagen 8 kapitlet 15§ står:
"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Det krävs inget bygglov för att plantera häckar och buskage. Men om växtligheten tar över kan fastighetsägaren bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

Utfart mot gata

Bild häck vid utfart Fig. 1

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Fig. 1

Hörntomter

Bild hörntomt Fig. 2

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, se till att växter inte är högre än 80 cm från vägen i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Fig. 2

Tomt intill gata

Bild höjd på grenar över vägen Fig. 3

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 meter
  • över cykelväg, minst 3,2 meter
  • över körbana, minst 4,6 meter

Grenar som hänger längre ned över gång eller körbanan ska sågas av. Fig. 3

Träd och buskar växer

Bild växande träd Fig. 4

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att de placeras tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende art, klimatzon och jordens beskaffenhet och skötseln. Fig. 4

Plantera på rätt ställe

Bild avstånd för trädplantering Fig.5

Stora buskar och träd bör placeras minst ett par meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar i trädgården, klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd. Fig. 5

Mer information

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 augusti 2022