Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Dialog och synpunkter

Det är viktigt med en öppen dialog mellan politiker, förvaltning och invånare. Kommunen vill också gärna få veta vad du tycker om vår service. Här kan du läsa om hur du kan tycka till och lämna synpunkter, klaga eller ge förslag.

Gör en felanmälan

När du vill tala om att något är trasigt eller saknas, som normalt ska fungera eller finnas på plats, gör du en felanmälan. Det kan till exempel röra sig om att grinden till en hundrastgård är trasig.

På en felanmälan får du ingen återkoppling annat än att det som är trasigt repareras eller återställs.

Så här kontaktar du oss:

Lämna en synpunkt eller ett klagomål

När du har en åsikt som du vill förmedla om hur kommunen sköter sin verksamhet så lämnar du in en synpunkt eller ett klagomål. Det kan till exempel röra sig om att du tycker att det borde finnas bänkar i alla hundrastgårdar eller att soptunnorna vid hundrastgårdarna töms för sällan.

Du lämnar en synpunkt eller klagomål när det handlar om saker som en ansvarig person på kommunen behöver utreda mer och lämna ett svar på, och när du vill få svar om vad som ska göras.

Så här gör du:

Läs mer om hur vi tar hand om dina synpunkter

Lämna ett Knivstaförslag

När du har ett förslag som innebär en förändring som ligger utöver vad kommunen gör i sin löpande verksamhet idag, så så kan du lämna ett Knivstaförslag. Det kan röra sig om något som kräver en investering eller att man börjar jobba på ett nytt sätt. Det kan till exempel vara ett förslag på att det ska byggas agilitybanor i alla hundrastgårdar, eller ett förslag att enbart köpa in ekologiska bananer i en specifik verksamhet, till exempel förskolan.

Ett Knivstaförslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Det kan vara stadsplanering, miljö, näringsliv, äldreomsorg, barnomsorg och skola, socialtjänst, turism och kultur- och fritidsverksamhet.

Så här gör du:

Här kan du läsa mer om hur Knivstaförslag fungerar och även hur du lämnar ett.

Ställ en allmän fråga

Har du en fråga hur någonting fungerar som kommunen ansvarar för?

Kontakta kommunens politiker

Det finns olika sätt att kontakta kommunen. Se nedan hur du på bästa sätt kontaktar kommunen i olika ärenden.

Vill du kontakta kommunens politiker, få veta mer om kommunens organisation och se de olika nämndernas ansvarsområden?

Gå till Politik och nämnder

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 november 2023