Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I fullmäktige sitter 31 ledamöter som väljs vart fjärde år av Knivstaborna i allmänna val.

De förtroendevalda i kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor av större vikt för kommunen. Det är bland annat skattesatsen, kommunens mål, vissa riktlinjer samt budget och avgifter. 

Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas och vilka deras ansvarsområden ska vara.

Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt nio gånger om året, på onsdagar klockan 18, i Tilassalen i Knivsta kommunhus.

Sammanträdena är alltid öppna för alla att lyssna på från läktaren. Du kan också titta på sammanträdet hemifrån eftersom det filmas och sänds direkt. Efter sammanträdet läggs filmen ut på knivsta.se.

Se kommunfullmäktiges kommande sammanträden och årets genomförda sammanträden i menyn.

Där hittar du också webbsändningar från kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Presidium

1:e vice ordförande, Kommunfullmäktige samt 1:e vice ordförande socialnämnden

Britt-Louise Gunnar (S)

Ordförande, samhällsutvecklingsnämnden

Thor Övrelid (M)

2:e vice ordförande, kommunfullmäktige

Britta Lästh (KN.NU)

Ersättare

Hitta rätt i vår information

Sidan Kommande sammanträden

Här listar vi kommande sammanträden. Kallelserna länkas upp ungefär en vecka före mötet.

Sidan Genomförda sammanträden

Här listar vi handlingar och protokoll från de sammanträden som genomförts under året.

Sidan Arkiv, politiska sammanträden

Här listar vi protokoll från tidigare års sammanträden.

Vill du läsa handlingar och protokoll från sammanträden som ägt rum ännu längre tillbaka? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 augusti 2022