Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I fullmäktige sitter 31 ledamöter som väljs vart fjärde år av knivstaborna i allmänna val.

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis nio gånger per år. Du kan delta på plats i Tilassalen i Knivsta kommunhus eller följa mötet i vår webbsändning, live eller i efterskott.

De förtroendevalda i kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor av större vikt för kommunen. Det är bland annat skattesatsen, kommunens mål, vissa riktlinjer samt budget och avgifter. 

Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas och vilka deras ansvarsområden ska vara.

Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen.

Förtroendevalda i kommunfullmäktige

Presidium

  • Victor Krusell (KNU), ordförande
  • Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU), 1:e vice ordförande
  • Maria Fornemo (V), 2:e vice ordförande.

Alla förtroendevalda i kommunfullmäktige

Se alla ledamöter och ersättare i Knivsta kommunfullmäktige i kommunens förtroendemannaregister.

Sammanträden och protokoll

Se kommande sammanträden samt kallelser och protokoll för genomförda sammanträden.

Webbsändningar

Se webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden, live eller i efterskott.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 april 2023