Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Adoption

En internationell adoption är en lång resa för både barn och föräldrar. Adoptionen skapar livslånga familjeband och förändrar barnets hela livssituation. I varje steg av adoptionsprocessen ska barnets bästa sättas först.

Flera instanser finns vid din sida under din adoptionsresa

Att adoptera internationellt (från annat land än Sverige) är en process som består av flera steg och ofta tar flera år. Vid varje beslut som fattas under processens gång ska barnets bästa sättas främst. Det finns inga garantier för att du får ett barn trots att du har givits ett medgivande i Sverige och har fått skicka en adoptionsansökan.

Du behöver börja med att bli medlem i en auktoriserad adoptionsorganisation - det är den organisationen som har kontakt med barnens ursprungsländer, och hjälper dig under hela din adoptionsresa. Datumet för när du blev medlem kan påverka din väntetid. Läs mer om auktoriserade adoptionsorganisationer via knapparna ovan.

Kommunens socialtjänst, adoptionsorganisationer, domstolar, barnets ursprungsland, migrationsverket, passmyndigheten, barnavårdscentralen, folkbokföringen, försäkringskassan med flera andra insatanser kommer du alla att ha kontakt med under din adoptionsresa.

Nedan följer en sammanfattning av de kontakter du kommer att ha med oss i kommunens socialtjänst, om du väljer att adoptera.

Din kontakt med oss i kommunen

Ofta börjar processen med ett informationssamtal hos oss. Kontakta enheten för Barn och Unga och meddela att du är intresserad av att adoptera så bokar vi ett möte.

Kortfattat så är det följande bitar du kommer att genomgå tillsammans med oss i kommunen:

  • informationsmöte
  • anvisning till föräldrautbildning (obligatorisk)
  • utredning om medgivande att ta emot ett barn i ditt hem, socialnämnd beslutar.

När du har fått ett så kallat "barnbesked"

  • efter att du har fått ett så kallat "barnbesked" från barnets ursprungsland så lämnar du in handlingar om barnet till din familjerättssekreterare.
  • socialnämnden ger dig samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta, eller avslår samtycket om dina livsförhållanden har förändrats mycket.

När barnet kommit till Sverige - vårt ansvar att ge stöd och följa upp

  • när du kommit hem med barnet ska du anmäla att barnet är hos dig och lämna in alla handlingar rörande barnet till oss.
  • Vi har skyldighet att ge dig råd, stöd och hjälp efter adoptionen. Bland annat om folkbokföring, barnhälsovården, försäkringskassan med mera.
  • Vi kommer även följa upp hur barnet och ni anpassar er till varandra vid flera tillfällen under barnets uppväxt - då gör vi hembesök hos er och vi vill träffa både er och barnet.

Utöver ovanstående kontakt med oss i kommunen har du många andra kontakter under adoptionsprocessen.

Läs gärna mer via knapparna högst upp på sidan, eller via länkarna nedan.

Kontakt

Enheten för Barn och unga - Familjerättssekreterare

Telefon: 018-34 70 00

Telefontid: måndag - torsdag: kl. 8:30 - 12:00, 13:00 - 16:00

fredag: kl. 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 februari 2024