Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Husby Långhundra kyrka

Husby Långhundra kyrka är byggd i gråsten och består av ett långhus täckt med ett sadeltak. I norr finns en vidbyggd sakristia och i söder ett vapenhus.

Invändigt är kyrkan en salkyrka.Kyrkans västra del är den ursprungliga och uppfördes på 1100-talet. Vapenhuset tillkom 1462. Vid samma tid fick långhusets innertak tegelvalv som dekorerades med kalkmålningar. Stilistiskt sett kan målningarna hänföras till Tierpsskolan.

Ursprungskyrkan byggd i romansk stil

Ursprungskyrkan var byggd i romansk stil med sakristia och ett absidförsett kor i öster. Omkring år 1500 förlängdes långhuset åt öster då en ny sakristia och ett nytt kor med rak avslutning tillkom. Troligen förstorades fönstren så tidigt som under andra hälften av 1200-talet. Ytterligare förstoringar ägde rum 1751 och 1815 då fönstren fick sin nuvarande form.

1915 fick kyrkan ett skiffertak. 1933 genomfördes en restaurering under ledning av arkitekt Ärland Noréen. De medeltida kalkmålningarna togs då fram och kyrkorummet fick sin nuvarande interiör.

Husby-Långhundra kyrka
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juli 2024