Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Laglighetsprövning

Du som kommunmedlem kan överklaga kommunens beslut för att pröva om de är lagliga eller inte. Att beslutet är lagligt betyder att det ska vara fattat på rätt sätt och av rätt organ. Laglighetsprövning kallades tidigare för kommunalbesvär.

Överklaga kommunens beslut

Du får överklaga beslut som fattats av den kommun där du antingen

  • är folkbokförd,
  • äger fast egendom i, eller
  • betalar kommunalskatt i.

Vid en laglighetsprövning kan förvaltningsrätten bara avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra ett beslut. Om förvaltningsrätten upphäver ett beslut måste kommunen ta upp ärendet igen och fatta ett nytt beslut.

Läs mer om laglighetsprövning i kommunallagen (2017:725), kapitel 13 Länk till annan webbplats..

Så här överklagar du ett kommunalt beslut

Ett kommunalt beslut överklagar du skriftligen till förvaltningsrätten i Uppsala. Du måste lämna in ditt överklagande senast inom tre veckor från den dagen som kommunen, på den officiella anslagstavlan, meddelat att protokollet var justerat.

Det här ska ditt överklagande innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga,
  • vilket eller vilka fel du tycker gjorts,
  • ditt namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer (hem, mobil och arbete), och
  • bifoga protokoll eller annat som du vill att förvaltningsrätten ska veta och ta hänsyn till.

Mejla ditt överklagande till forvaltningsratteniuppsala@dom.se eller skicka det med post till:

Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 Uppsala

Du kan alltid vända dig till kommunen om du har frågor.

Läs mer om handläggningen i förvaltningsdomstolarna i förvaltningsprocesslagen (1971:291) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020