Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Rätt till vård och omsorg

Du som själv anser dig ha behov av service och omsorg har rätt att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Biståndshandläggaren utreder, bedömmer och beslutar om insats.

Ditt hjälpbehov avgör

Socialtjänstlagen ger dig rätt till hjälp i hemmet, särskilt boende för service och omvårdnad för äldre, dagverksamhet och annat bistånd om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska du erbjudas en god och säker vård.

Knivsta kommuns äldreomsorg för personer över 65 år är en del av den svenska välfärden och regleras av lagar som ställer dina/den enskildes behov i centrum. Kommunen ger stöd och insatser både enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Om du inte kan ta dig till regionens primärvård, utan behöver hemsjukvård mer än 14 dagar, ska kommunen också tillhandahålla detta. I kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ingår också viss rehabilitering och att tillhandahålla hjälpmedel.

Du som själv anser dig ha behov av service och omsorg har rätt att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Det är alltid ditt eget behov av hjälp och-/eller vård som avgör vilket bistånd du kan ha rätt till.

Ansök om äldreomsorg

Behöver du äldreomsorg? Kontakta kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder, bedömer och beslutar om olika stödinsatser utifrån lagstiftning och fastställda riktlinjer.

Kontakta Biståndsenheten

Telefon: 018-34 70 00

Telefontid: Vardagar, dagtid

Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, 741 75 Knivsta

Postadress: Biståndsenheten, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta

Fax: 018-34 39 70

Taxor och avgifter

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 november 2023