Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Rådgivande instanser

Kommunen har fyra olika råd, varav tre är inrättade av kommunstyrelsen. Det fjärde rådet - Ungdomsrådet - har inrättats av Utbildningsnämnden.

Två råd inrättades redan 2003: Kommunala funktionsrättsrådet (före detta Rådet för funktionshindersfrågor) och Kommunala pensionärsrådet. Råden har instruktioner som beskriver rådens uppgifter.

Naturvårds- och friluftsrådet inrättades 2019. Rådet har en arbetsordning som beskriver rådets uppgift.

Ungdomsrådet inrättades 2023 och består av elevrådsrepresentanter från såväl kommunala som fristående skolor i Knivsta kommun. Ungdomsrådet har stadgar som beskriver rådets uppgift.

Har du frågor om råden? Skicka e-post till knivsta@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 20 november 2023