Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Utveckla förening

Utveckling är en viktig del i en förenings arbete - inte minst för att hänga med i samhällets utveckling och för att vara attraktiv för medlemmar. På denna sida hittar du inspiration, tips och hjälp för att ta din förening till nästa nivå.

Utveckling är A och O

Föreningsutveckling bör vara en självklar punkt på föreningens agenda.

Utveckling kan avse många saker samt kan ske på flera sätt, med olika metoder och i varierade omfattningar. Gemensamt är att det i grund och botten handlar om att öka kvaliteten i föreningen på ett sätt som gynnar medlemmarna och dess omgivning. Att arbeta med att utveckla sin förening är på så sätt också en viktig förutsättning för att föreningen ska kunna vara, verka och växa över tid i ett föränderligt samhälle.

Under flikarna nedan finner ni länkar med tips, kunskapsmaterial, mallar och instruktioner för hur ni kan gå till väga om ni vill utveckla er förening.

wertext

Information och stöd: "Föreningsboxen" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Studieförbundet vuxenskolan erbjuder på sin sida "Föreningsboxen" bland annat föreningsmallar, svar på vanliga frågor, stöd och hjälp och en massa kunskapsmaterial för den som vill utveckla sin förening.

Introduktionsutbildning för föreningsledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- SISU Idrottsutbildarna erbjuder en gratis digital introduktionsutbildning för föreningsledare. Gå utbildningen eller ta del av utvalt material som tillhör den för att bättra på dina kunskaper om förening och demokrati, engagemang, idéer och annat som är viktiga delar för att driva och utveckla en förening.

Kunskapsdokument: "Policy på riktigt!"  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Innehåller tips till föreningar kring riktlinjer och rutiner mot trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier.

Material: "Kvalitet i förening" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Är framtaget av Malmö Fritidsförvaltning med samarbetspartners och fungerar som en modell och underlag för de som vill utveckla sin förening. Med hjälp av materialet kan ni checka av hur ni arbetar med olika frågor samt strukturera upp en handlingsplan för att utveckla de punkter ni ännu inte jobbar med. Exempel på utvecklingspunkter är kompetens, säkerhet och demokrati.

Separata delar från materialet hittar ni nedan:

Manual: "Säker och trygg förening" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Är ett certificeringsunderlag som Kalmar kommun tagit fram med RF-SISU Småland men som funkar lika bra för alla föreningar som underlag till att stämma av, få inspiration och information samt använda som checklista för att trygghetssäkra sin förening.

Tips för digital verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Studieförbundet Vuxenskolan presenterar tips för att bedriva en bra digital verksamhet, t.ex. för styrelsemöten i föreningar.

1. Bestäm vilket område ni vill utveckla inom föreningen.

Det kan handla om en liten förändring likaväl som ett större utvecklingsarbete. Mål och ambitioner bestämmer ni själva!

2. Samla in kunskap och underlag.

T.ex. finns mallar och info om olika områden länkad på denna sida. Hjälp och stöd finns också att få av kommunen, riksorganisationer och förbund.

3. Lägg upp en plan för hur utvecklingen ska gå till.

Vad behöver göras? Hur ska detta göras? O.s.v. En plan underlättar och effektiviserar i princip alltid genomförandet!

4. Följ er plan och genomför utvecklingen.

Tiden och omfattningen av genomförandet ser mycket olika ut beroende på vilken utveckling som ska göras. Det kan t.ex. handla om att en enskild insats ska göras, att en ny policy ska tas fram eller att ett nytt arbetssätt i föreningen ska införas och prövas över tid.

5. Följ upp och utvärdera hur utvecklingsarbetet gått.

Detta kan göras vid ett eller flera tillfällen och är viktigt för att ni ska kunna avgöra om er insats lett till någon förändring inom föreningen.

Kom ihåg! Stegen i denna checklista går att göra i så liten eller stor omfattning som ni själva vill. Ta gärna kontakt med kommunen eller berörd riksorganisation så kan ni få hjälp och stöd genom hela processen.

Text

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 januari 2023