Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som rör dig personligen är felaktigt kan du överklaga det. Ofta kallas den typen av vanliga överklaganden för förvaltningsbesvär. Det är bara den som beslutet angår som kan lämna in ett vanligt överklagande.

Överklaga beslut som rör dig själv

När kommunen fattar beslut om dig personligen, till exempel biståndsbeslut eller beslut om tillstånd, så är det baserat på en lag. Dessa lagar har ofta särskilda regler om överklagande, som gäller istället för laglighetsprövning. Om du anser att ett kommunalt beslut som rör dig personligen är felaktigt kan du överklaga det.

När du får beslutet är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Det kallas för att man får en besvärshänvisning. Du har i regel tre veckor på dig från det datum du fick del av beslutet att överklaga det.

Så här överklagar du genom förvaltningsbesvär

Ditt överklagande skickar du till kommunen, som bedömer om det kommit in i rätt tid. Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen sen det vidare till den myndighet som ska pröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer dit överklagande avvisas, men då har du rätt att överklaga kommunens beslut att avvisa ditt överklagande.

Den myndighet som prövar ärendet kan upphäva kommunens beslut och ändra det till ett annat om den anser att kommunen gjort fel.

Det här ska ditt överklagande innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga,
  • varför du anser beslutet är fel,
  • hur du menar beslutet ska ändras,
  • ditt namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och
  • bifoga bevis eller annat som du vill att myndigheten ska ta hänsyn till i sin prövning.

Om du anlitar ett ombud ska du även:

  • ange ombudets namn, adress och telefonnummer och
  • bifoga en fullmakt.

Mejla ditt överklagande till knivsta@knivsta.se eller skicka det med post till:

Knivsta kommun
741 75 Knivsta

Du kan alltid vända dig till kommunen om du har frågor.

Läs mer om handläggningen i förvaltningsdomstolarna i förvaltningsprocesslagen (1971:291) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020